Dla ucznia i rodzica Dokumenty

STATUTYSTANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICHUBEZPIECZENIE UCZNIÓW W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Szanowni Rodzice!
Na Rok Szkolny  2023/2024 istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia NNW uczniów w TUZ.

Wybrane zostały warianty  za składkę 45 zł, 55 zł, 80 zł.

W zakresie ubezpieczenia we wszystkich wariantach jest też OC praktyk (10000 zł SU). Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie, tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024 r.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki.

Składkę należy opłacić do 30.09.2023 r.

UBEZPIECZENIE DZIECKA MOŻNA OPŁACIĆ PRZELEWEM.

UBEZPIECZENIE DZIECKA NASTĘPUJE PO WPŁACIE NA KONTO SKŁADKI ZA ODPOWIEDNI WARIANT  NA KONTO NUMER: 91 2490 0005 0000 4100 3307 8555.

W TYTULE: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASA.

PŁATNE DO 30.09.2023 r.

(NP. JAN KOWALSKI 3C)

  • zakres ubezpieczenia: pobierz

  • ogólne warunki ubezpieczenia: pobierz

  • jak zgłosić szkodę: pobierz

  • wniosek zgłoszenia szkody z tytułu NNW ucznia: pobierz

  • tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu: pobierz


Opieka stomatologiczna nad uczniami

 

 

Skip to content