Z życia ZSP Doradztwo zawodowe

Zapraszamy do wspólnych działań!„KWALIFIKACJE   DLA  KAŻDEGO”

Postęp naukowo – techniczny oraz szybko zmieniające się technologie zmieniają się również zawody. Ważne jest śledzenie zachodzących przemian w gospodarce i na rynku pracy, by móc się dopasować i znaleźć swoje miejsce. Aby nie stracić swojej atrakcyjności zawodowej warto zainteresować się możliwościami doskonalenia zawodowego korzystając z różnych form uczenia się: edukacji formalnej, pozaformalnej i samodzielnego uczenia się.

Na lekcjach doradztwa zawodowego w dniach 4 i 6 grudnia br. młodzież przekonała się, że po ukończenie szkoły branżowej I stopnia, czy też technikum stwarza wiele możliwości dalszego kształcenia. Z tego powodu szkolni doradcy zawodowi, wykorzystując  niestandardowe pomoce dydaktyczne pozyskane  w projekcie dotyczącym rozwijania kompetencji  w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, wspomagają uczniowskie plany rozwoju kariery zawodowej poprzez zapoznanie młodzieży z systemem edukacji w Polsce oraz  Polską Ramą Kwalifikacji i zgodnych z nią możliwości uzupełnienia wykształcenia.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce. W PRK jest 8 poziomów. Każdy jest opisywany za pomocą ogólnych charakterystyk zakresu i stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu.  W PRK uwzględniono charakterystyki typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym oraz w szkolnictwie wyższym.

Dla przykładu: Polska Rama Kwalifikacji  na poziomie III  potwierdza – odpowiednim oznaczeniem –  dyplom kwalifikacji zawodowych po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia; na poziomie IV  potwierdza dyplom zawodowy oraz świadectwo dojrzałości odpowiednio po ukończeniu technikum, szkoły policealnej oraz branżowej szkoły II stopnia; a na poziomie VI potwierdza dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Należy pamiętać, że po każdym etapie kształcenia istnieje możliwość zrobienia dodatkowych kursów i szkoleń, które mogą wzmacniać pozycję na rynku pracy.

Nową formą kształcenia na polskim rynku edukacyjnym są kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) kierowane do osób powyżej 18. roku życia. Stanowią sposób na zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienia wykształcenia i umiejętności. Są organizowane w formie dziennej, wieczorowej lub zaocznej. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia średniego oznacza zdobycie pełnego zawodu tj. zdobycie technika w danym zawodzie.

Źródła z przydatnymi informacjami:

https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/

https://mapakarier.org/strefa-mlodziezy/

https://mapakarier.org/blog/120/edukacja-pozaformalna-pierwsze-wpisy-do-twojego-cv/ Świąteczne fryzury dla sprzedawców

Dzień 8 grudnia 2023 r. zostanie zapisany jako współpraca uczniów w zawodzie fryzjer i sprzedawca w szkolnej pracowni fryzjerskiej. Współpraca polegała na tworzeniu prostych stylizacji eleganckich upięć pasujących do różnych rodzajów włosów przyszłych pań ekspedientek z klasy 1C, które odwdzięczyły się prostymi wskazówkami dotyczącymi komunikacji z klientem.

Taka korelacja zawodowa ma kilka kluczowych celów i korzyści. Zaliczyć do nich można:     

– pomoc w stworzeniu wyjątkowego wizerunku, co może wpłynąć na pozytywne pierwsze wrażenie klientów;

– zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez zaprezentowanie dodatkowej wartości wizualnej co może przyciągnąć uwagę klientów;

– kreowanie atmosfery sprzyjającej zakupom, poprzez dodanie klimatu świąt do doświadczenia zawodowego;

– dzielenie się młodzieży doświadczeniami dot. komunikacji i interakcji z klientami.

Takie warsztaty do kreacja mistrzostwa!„Twój prezent, nasze mistrzostwo! Elegancja w każdym centymetrze”

Dnia 5 grudnia 2023 r. podczas zajęć zawodowych dla przyszłych sprzedawców odbyło się praktyczne szkolenie z pakowania prezentów. Uczniowie klasy 2C mieli okazję doskonalić umiejętności ich pakowania, co jest nieodłączną częścią obsługi klienta i podnosi walory estetyczne zakupionego produktu. Nauczyciel zawodu  zaprezentował różne techniki pakowania, zwracając uwagę na estetykę, precyzję oraz kreatywność.

Zajęcia nie tylko rozwijały umiejętności manualne, lecz także kładły nacisk na aspekt estetyczny i dbałość o detale. Zdobyte doświadczenie z pewnością przyczyni się do doskonalenia obsługi klienta w przyszłej pracy zawodowej.

Nasi przyszli pracownicy branży handlowej doskonale wiedzą, że opakowanie ułatwia transport, chroni podarunek, czyni go również niespodzianką… Istnieją jednak znacznie ważniejsze powody, dla których przyszli sprzedawcy uczyli się jak zadbać o piękną oprawę prezentu!

Po pierwsze – dyktuje to konwencja wręczania prezentów – estetyczne opakowanie wyróżniające się jakością stanowi wyraz naszego szacunku do osoby obdarowywanej, oprawa podarunku świadczy o naszym zaangażowaniu.

Po drugie – im ładniej jest zapakowany prezent, tym bardziej może podobać się jego zawartość,  jest to również sygnał dla osoby, którą obdarowujemy, że zależało nam na tym, aby prezent ładnie wyglądał i poświęciliśmy czas na jego przygotowanie.

Po trzecie – odpowiednia oprawa naprawdę może spotęgować radość obdarowywanej osoby, podkręcić dodatkowo emocje związane z oczekiwaniem na ujrzenie tej właściwej niespodzianki.

Po czwarte – opakowanie podarunku jest wizytówką. Warto taką szansę na “poprawę  notowań” i zarazem powiększenie radości osoby obdarowywanej w pełni wykorzystać!

Po piąte – opakowanie nie pozwala po jednym spojrzeniu określić, co skrywa się w jego wnętrzu, wprowadza atmosferę tajemnicy.

W pakowaniu prezentów możliwości jest naprawdę wiele!Dixit – obraz wart jest tysiąca słów

Rysunki tworzące popularną grę DIXIT to faworyt do pracy z obrazem. Wielobarwność tych kart, ich bajkowość jest zachwycająca Mają w sobie mnóstwo symboliki, pozwalają pracować na poziomie wartości, przekonań, a także tożsamości i życiowej misji.

Na czym to polega?

To narracyjna karciana gra skojarzeń, w której wymyślamy i odgadujemy skojarzenia do wieloznacznych, bogato ilustrowanych kart. W każdej rundzie jedna z osób zostaje Narreatorem – wybiera dowolną kartę z ręki i podaje hasło, które jej zdaniem odzwierciedla obrazek. Może to być pojedyncze słowo, całe zdanie, cytat lub fragment piosenki czy filmu. Kolejne osoby wybierają spośród swoich kart po jednej pasującej do słów prowadzącego, a następnie wszystkie obrazki są tasowane. Zadaniem graczy jest odgadnięcie, który obrazek był tym pierwszym.

Polecana bo:

Rozwijane kompetencje: m.in. kreatywność, komunikacja, poszukiwanie rozwiązań, argumentowanie, podejmowanie decyzji, autoprezentacja, planowanie

Szkolni  doradcy zawodowi pokochali tę grę w swojej pracy i wykorzystują ją do w pracy indywidualnej i grupowej m.in. integracja grupy, poznanie siebie, diagnoza talentów i mocnych stron, poszerzania perspektyw, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań.

Link do filmu

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_MbcsH6YGq4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.rebel.pl%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logoEdukacja Prawna – Prawa konsumenta w życiu codziennym”  

Szkolni doradcy zawodowi ZSP mając na względzie rozwój różnych kompetencji swoich uczniów, oferują im udział  w rozmaitych zajęciach.

Jednym z nich był cykl spotkań, odbywających się we wrześniu i październiku, z Panią Joanną Kuraś, pełniącą funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Śremie. Ten event miał na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej młodzieży z klasy II i III technikum turystycznego oraz klasy II gastronomicznego.

Pani Kuraś wyjaśniła młodzieży, czym jest  umowa sprzedaży i jakie są jej najistotniejsze elementy oraz podpowiedziała, co można zrobić w sytuacji, gdy zakupiony przez nas towar okaże się wadliwy. Wytłumaczyła również, kim jest przedsiębiorca i wskazała, czego może domagać się konsument od sprzedawcy z tytułu rękojmi – zwrotu, obniżenia ceny, a może wymiany towaru? Na wszystkie te i inne pytania uczniów udzielała odpowiedzi.

Nasz gość, który  jest również radcą prawnym, korzystając ze swojej znajomości prawa i doświadczenia zawodowego,  poruszyła różne zagadnienia prawne, m.in. prawa konsumenta w życiu codziennym.

Współpraca z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jest już na stałe wpisana w program edukacyjny naszej szkoły.Podsumowanie ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”

W dniu 24 października 2023 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące ogólnopolski program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”, który był realizowany w roku szkolnym 2022/2023.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli szkół ponadpodstawowych realizujących ten program. Nasza szkoła jako jedyna z powiatu, brała w nim udział.

Celem programu jest propagowanie wśród uczniów niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy. Adresaci programu mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy w podstawowych zagadnieniach prawa pracy takich jak: podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę, ochrona pracy pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

Ważne było również kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. W tym zakresie uczestników zapoznawano z wybranymi przez nauczycieli regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główne punkty omawiane na tym wydarzeniu to m.in. działania podjęte w trakcie realizacji programu oraz ich ocena, przegląd osiągnięć w zakresie poprawy świadomości bezpieczeństwa w miejscu pracy. Był czas na wyrazy uznania i docenienie zaangażowania osób, które wniosły znaczący wkład w realizację tego programu. Wręczono podziękowania. Świadectwo uczestnictwa w tym edukacyjnym przedsięwzięciu PIP i podziękowania dla całego zespołu nauczycieli zaangażowanych w ten program, odebrała pani Małgorzata Smektała, nauczyciel i doradca zawodowy, prowadzący zajęcia i nadzorujący jego realizację.

Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników na temat działań promujących bezpieczne zachowania w pracy zawodowej oraz zapewnieniami o kontynuacji programu w bieżącym roku szkolnym.


Zapraszamy do udziału w XI. edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” wszystkich uczniów, którzy chcą poznać:

przepisy prawej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej czyli chcą być świadomymi uczestnikami rynku pracy


VI edycja Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”

24 kwietnia 2022 roku odbyła się VI edycja Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”.

Nasza szkoła, po wystąpieniach w poprzednich edycjach, została zaproszona do uczestnictwa w bieżącym wydarzeniu jako gość. W ramach takiego udziału uczniowie klas drugich technikum i szkoły branżowej mieli możliwość zadawania pytań prelegentom i brania udziału w tematycznej dyskusji.

Forum realizowane było online za pomocą platformy ClickMeeting. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Cel przedsięwzięcia to popularyzacja wśród uczniów techników oraz branżowych szkół I stopnia poradnictwa kariery i promowanie postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego.

Forum, które jest  realizowane w ramach upowszechniania rezultatów projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  organizowane jest przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.  

W tegorocznej edycji swoimi doświadczeniami dzielili się uczniowie siedmiu poznańskich szkół ponadpodstawowych o profilach zawodowych.


4 listopada dzień targowy

Dnia 4 listopada 2021 r.  uczniowie uczący się w zawodzie sprzedawca wspomagani obecnością przyszłych pracowników branży gastronomicznej i fryzjerskiej odwiedzili MTP. To kolejna wycieczka zawodowa wspomagająca praktyczny proces zdobywania wiedzy.
Ponieważ, w obecnej edycji,  połączono dwie imprezy targowe tj. GARDENIA oraz SPECIAL DAYS Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych w jeden blok, była okazja uczestniczyć w obu wydarzeniach obejmujących swoją tematyką szeroko rozumiane ogrodnictwo, dekoracje i florystykę.
GARDENIA to kreator rynku ogrodniczego, który z jednej strony pośredniczy w procesie wymiany doświadczeń wśród profesjonalistów, z drugiej zaś umożliwiają zapoznanie się z najszerszą ofertą firm z branży ogrodniczej, które co roku prezentują bardzo bogaty wachlarz produktów i usług na swoich pięknie zaaranżowanych stoiskach.
Targi GARDENIA skupiają czołowych producentów i dostawców polskiego rynku. GARDENIĘ można opisać jako panoramę branży również z uwagi na zróżnicowane grono zwiedzających, szczególnie tych biznesowych.
SPECIAL DAYS to biznes połączony z pasją.
Osoby marzące o własnym, baśniowym zakątku, cudownym azylu, w którym królują wielobarwne kwiaty i piękne dekoracje, znalazłyby na GARDENII coś dla siebie!

Prócz zwiedzania bardzo różnorodnej i bogatej ekspozycji, uczniowie mieli okazję do obserwacji wielu oryginalnych aranżacji przestrzeni targowej oraz promocji produktów. Przekonali się jak ważnym punktem w procesie sprzedaży jest właściwa obsługa klienta spotykając się ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w handlu.


Rozpoczął się XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery!

W 2021 pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”
Celem akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. ZSP aktywnie włączył się w działania w ramach akcji.
OTK to idealny moment, by o skuteczności i przydatności usługi doradztwa, poradnictwa zawodowego – przypomnieć.
W tym celu, w dniu 20.010.2021r.,  zaproszono na spotkanie z uczniami klas czwartych naszej szkoły  przedstawicieli PUP  oraz Unii Gospodarczej w Śremie.
Prelegenci przekazali młodzieży  informacje dot. udzielanego wsparcia by zostać „aktywnym uczestnikiem” rynku pracy ( staże, szkolenia, dotacje).
Planowane jest również spotkanie z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.


V Młodzieżowe Forum
 „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”

W czwartek, 21 października 2021 roku, odbyła się V edycja Młodzieżowego Forum „Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”. Spotkanie było zaadresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Poznania i Śremu.
Wydarzenie, które odbywało się  w formie online i zostało przygotowane przez uczniów z myślą o uczniach, miało na celu zaprezentowanie doświadczeń uczniów w ramach poznawania różnych profesji.
Nam w tym roku przypadła rola obserwatora J, którą pełnili uczniowie z klasy 2TT  pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.
Forum jest realizowane w ramach upowszechniania rezultatów projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem wydarzenia jest Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.  W trakcie forum uczniowie zaprezentowali działania realizowane w ich szkołach w ramach doradztwa zawodowego oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych.
Z licznych propozycji można wymienić m.in.:

Warto dodać, że oprócz inicjatyw powtarzających się we wszystkich szkołach, w każdej prezentacji znalazły się też aktywności nowe, wyjątkowe i godne refleksji.
Nasza szkoła aktywnie działa na rzecz kampanii promującej szkolnictwo zawodowe i dlatego aktywnie angażuje się w działania związane z orientacją zawodową.
Wiemy, że wybór szkoły branżowej nie zamyka nikomu dalszej ścieżki edukacji a wręcz odwrotnie: daje do ręki fach, daje możliwość podjęcia pracy i przez cały czas pozwala uczyć się dalej.


BRANŻOWE SYMULACJE BIZNESOWE

 

 

 

Kadra nauczycielska ZSP, mając na uwadze, że nieustanny rozwój nauczyciela jest kluczowym czynnikiem jego wyników dydaktycznych, stale poszukuje rozwiązań, które mogą zwiększyć zaangażowanie uczniów w lekcję oraz w prosty sposób przedstawić im zagadnienia podstawy programowej. Nauczyciele przedsiębiorczości oraz szkolni doradcy zawodowi biorą udział w webinarach Akademii Przedsiębiorczości – partnera Fundacji Przedsiębiorczości  Revas, projekcie realizowanym z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.

27 lutego 2020 roku, podczas kolejnego z cyklu szkolenia, przedstawione zostały Branżowe Symulacje Biznesowe – „Biznesplan dla uczniów w 9. krokach”. Jest to narzędzie ułatwiające prowadzenie zajęć związanych z przedsiębiorczością a korzyści ze stosowania tego programu to m.in. :

Branżowe Symulacje Biznesowe to rozwiązanie, które posiada Certyfikat Jakości dla rozwiązań edukacyjnych Education Alliance Finland i wybrane zostało przez firmę Microsoft jako jedno z rozwiązań, które powinno znaleźć się w Szkole przyszłości.

Więcej o symulacjach na stronie www.revas.pl/plan-szkola


                                            EDUKACJA STATYSTYCZNA                                         

25 lutego 2020 roku uczniowie klas 1 i 2 technikum turystycznego mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami z różnych dziedzin swojego życia w ujęciu statystycznym. W świat statystyki, bogato ilustrowany danymi, wprowadziła ich Pani Anna Polińska, pracownik Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Nasz Gość  wyjaśniał  znaczenie prezentowanych liczb i wskaźników z zakresu takich dziedzin jak: kraj, rodzina, edukacja, praca, budżet domowy, zdrowie, turystyka, środowisko czy gospodarka oraz znaczenie i cele zbliżającego się Powszechnego Spisu Rolnego.

Współpraca nauczycieli ZSP z GUS owocuje również pozyskiwaniem aktualnych publikacji statystycznych.

Upowszechnianie wiedzy statystycznej oraz umiejętności jej wykorzystania wśród  uczniów ZSP ma na celu kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji statystycznych oraz zwiększania świadomości na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych.


                                 PROGRAM EDUKACYJNY

                                          KULTURA BEZPIECZEŃSTWA       

Program edukacyjny Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa” został na stałe wpisany w plan pracy nauczycieli  ZSP. W ramach tego programu realizowany jest w naszej szkole  cykl lekcji pod hasłem „Poinformowany uczeń – świadomym pracownikiem – prawo pracy bez tajemnic” . Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Program „Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest z pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego. Zapraszani są również inspektorzy pracy do udziału w lekcjach z młodzieżą.

Zakres tematyczny podręcznika określono na podstawie szczegółowej analizy istniejących zapisów programowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mieszczących się w zadaniach szkoły. Podręcznik ma strukturę modułową. Każdy z modułów zawiera materiał źródłowy, materiały pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia oraz prezentacje komputerowe.

Uzupełniając dotychczasowy materiał, PIP opracowała szereg publikacji dotyczący prawnej ochrony pracy adresowany do osób młodych, w tym komiks „Moja pierwsza praca”  czy bogato ilustrowany przykładami poradnik „W pierwszej pracy” .

Zajęcia realizowane są przede wszystkim w ramach przedmiotów zawodowych  oraz przygotowania młodzieży do uczestnictwa w zajęciach praktycznych (pracownie, warsztaty).

to hasło cyklu lekcji zapoznający uczniów z wybranymi zagadnieniami Kodeksu Pracy, który w ostatnich dniach jest realizowany w klasach szkoły branżowej.

Więcej informacji dot. pozyskania bezpłatnych publikacjach PIP pod adresem: http://kultbezp.ciop.pl


WSPÓŁPRACA  Z  KULCZYK  FOUNDATION

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019”

Nauczyciele i szkolni doradcy zawodowi w ZSP współpracując z Fundacją Kulczyk Foundation działają na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych swoich uczniów.

W tym celu korzystają z gotowych zeszytów scenariuszy lekcji, które w atrakcyjny sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość i pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności.

„Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli – edycja 2019” to kolejna już seria scenariuszy zajęć Kulczyk Foundation przeznaczonych do pracy z młodzieżą.

W tegorocznej edycji materiałów szczególny akcent położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego

Na uwagę zasługuje fakt, że materiały edukacyjne Kulczyk Foundation  realizują następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Zeszyty do pobrania na stronie:

https://wiemczujepomagam.pl/scenariusze/

edukacja@kulczykfoundation.org.pl


EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych  (ETUZ) to coroczna kampania mająca na celu promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz poprawę jego wizerunku. Kampania obejmuje działania i imprezy organizowane w ciągu całego roku.

Tegoroczna (już czwarta) edycja ETUZ odbyła się w dniach 14 – 18 października 2019 r. Ta inicjatywa Komisji Europejskiej pokazuje, dlaczego kształcenie i szkolenie zawodowe to dobry wybór!

Do udziału zaproszone są wszystkie instytucje i osoby, które prowadzą i promują kształcenie zawodowe w Polsce i w Europie. Udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych jest bardzo prosty, a jednocześnie przynosi dużo korzyści.

W ramach działań ETUZ w naszej szkole zorganizowano lub są zaplanowane m.in.:

a każde z tych wydarzeń promuje umiejętności zawodowe.

O wszystkich wymienionych wydarzeniach, można przeczytać na stronie szkoły a bieżące informacje o ich realizacji zamieszczane są na szkolnym FB. Wszystkie relacje wzbogacone są galerią fotograficzną.


WARTO SIĘ UCZYĆ OD PRAKTYKÓW!

2 kwietnia 2020 roku to data kolejnego wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

Udział w XVII edycji programu edukacyjnego DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI to okazja aby podjąć trafną decyzję dotyczącą planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

Informacje:

–  u nauczycieli przedsiębiorczości  

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/


                                                                LEKCJE Z ZUS

            i  OLIMPIADA WIEDZY O UBEZPIECZENIACH  SPOŁECZNYCH

Nauczyciele przedsiębiorczości w ZSP  corocznie realizują projekt „Lekcje z ZUS” ucząc o ubezpieczeniach społecznych w sposób praktyczny, przystępny i interesujący a zdobytą wiedzę,  uczniowie mogą  sprawdzić podczas  Olimpiady  pn. „Warto  wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

„LEKCJE Z ZUS” podzielone są na cztery bloki tematyczne, z których uczniowie dowiadują się: jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, od czego zależy wysokość emerytury, jakie  warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Nauczyciele w czasie lekcji korzystają z kompletu materiałów dydaktycznych o ubezpieczeniach społecznych, czyli zeszytu dla nauczyciela z płytą DVD i zeszytu dla ucznia. Dodatkowym wsparciem merytorycznym są wizyty pracowników  ZUS w szkole.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” był udział młodzieży w OLIMPIADZIE „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” 2 grudnia 2019 r.  Celem  Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Bonusem realizacji programów edukacyjnych ZUS jest GRA PLANSZOWA „SPECJALISTA ZUS”, dzięki której Twój uczeń dowiaduje się jak zaplanować bezpieczną przyszłość i podejmować świadome decyzje na rynku pracy. Gra uświadamia uczniom, że ryzyka socjalne dotyczą przecież właściwie każdego z nas. Są to zdarzenia, które pogarszają naszą sytuację materialną i uniemożliwiają lub utrudniają nam zdobycie pieniędzy na utrzymanie. To może być choroba, macierzyństwo, niezdolność do pracy, śmierć żywiciela rodziny, wypadek przy pracy, starość. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą ubezpieczenia społeczne.

Dzięki „Specjaliście ZUS”  uczniowie wcielają się w rolę pracownika ZUS i  wspinają się po szczeblach kariery zawodowej. Podczas tej drogi pogłębiali swoją wiedzę o ubezpieczeniach społecznych. Od referenta przez inspektora i starszego inspektora aż po specjalistę – każdy stopień rzuca  nowe wyzwania. Każdy kolejny poziom to trudniejsze pytania. I tak, krok po kroku, aż zostają Specjalistą ZUS.

Na uwagę zasługuje fakt, że realizując programy edukacyjne ZUS, nauczyciele ZSP jednocześnie wypełniają założenia WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO dla technikum i szkoły branżowej I stopnia.


UDZIAŁ UCZNIÓW W OLIMPIADACH

 

Jak co roku, uczniowie naszej Szkoły brali udział w ogólnopolskich olimpiadach.

Dnia 6 listopada 2019 r. w  XXXIII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum turystycznego.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania podstaw przedsiębiorczości , poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim. Hasłem tegorocznej edycji jest GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO  w erze czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym celem projektu jest propagowanie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży. Olimpiada łączy też różne cele szczegółowe. Są to m.in.

5 grudnia 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje XV EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która jest nowoczesnym projektem o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Tegoroczne hasło przewodnie OP: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”. Zawodnicy  mieli za zadanie rozwiązać test wiedzy składający się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.

Udział w zmaganiach olimpijskich podjęli uczniowie z II klas technikum.

Przedsięwzięcia edukacyjne tego typu, podejmowane przez szkolnych doradców zawodowych ZSP  są doskonałą okazję dla młodzieży do umacniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Stanowią wsparcie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych a przyjęta formuła sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia a same programy olimpiad stawiają na atrakcyjne dla młodzieży, współczesne tematy przewodnie i rozwój umiejętności praktycznych.

Dziękujemy uczestnikom za udział w olimpiadach.


W   TECHNIKUM ZSP

Ogólnopolski program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, którego pomysłodawcą jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,  wspiera kształcenie zawodowe młodzieży we współpracy ze środowiskiem biznesowym, to również narzędzie do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 :

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

W programie, który jest realizowany w naszej szkole od października br. w klasie IV Technikum turystycznego, wykorzystywana jest atrakcyjna dla uczniów metoda pracy w formie projektu, w ramach którego uczniowie tworzą w szkole miniprzedsiębiorstwo – realnie działającą firmę, zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Kierują swoim przedsięwzięciem na każdym jego etapie, od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek.

Dla uczniów organizowane są warsztaty e-learningowe: „Jak prowadzić dokumentację miniprzedsiębiorstwa” oraz „Marketing miniprzedsiębiorstwa w praktyce”.

W prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomaga uczniom przedstawiciel biznesu – praktyk życia gospodarczego, reprezentujący środowisko pracodawców – nauczyciel opiekun Pani Marta Byrtek, wyposażona w multimedialny pakiet dydaktyczny po odbyciu szkolenia e-learningowe „ABC miniprzedsiębiorstwa”.

Więcej informacji na: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl


“BEZPIECZNE BANKOWANIE”

Łatwy dostęp przez Internet, wygoda i funkcjonalność obsługi on-line sprawiają, że chętnie korzystamy z konta za pośrednictwem komputera, tabletu, czy smartfona. Banki oferują coraz bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które usprawniają obsługę. Łatwość i komfort korzystania ze zgromadzonych pieniędzy powinny jednak iść w parze z ostrożnością.

Powyższe zagadnienia były tematem wykładu i zajęć warsztatowych, które odbyły się 6 listopada 2019 roku dla uczniów z kl. 4TFT i 2A. Dyrektor śremskiego oddziału banku PKO BP z dwiema pracownicami, opowiadali jak bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej i skutecznie chronić swoje oszczędności przed cyberatakiem.

Nasi goście przeprowadzili zajęcia warsztatowe pt. „Bezpieczne bankowanie”, w czasie których odbył się quiz z nagrodami z przekazanej wiedzy.

W tego typu zajęciach uczestniczyli już uczniowie kilku innych klas.


III EDYCJA MŁODZIEŻOWEGO FORUM

23 października 2019 roku nasi uczniowie ze szkolnym doradą zawodowym wzięli udział w III edycji Młodzieżowego Forum “Dobre praktyki kluczem do twojego sukcesu”

Spotkanie, odbywające się w Poznaniu,  było częścią projektu “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” współfinansowanego ze środków EFS. Organizatorami tego wydarzenia było Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży i Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja i promowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych poprzez wymianę dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach.

Po zaprezentowaniu dobrych praktyk odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego uczniowie dyskutowali o działaniach, które wspierają ich rozwój zawodowy i naukowy oraz o sposobach na poznawanie przyszłych pracodawców. Opowiedzieli również, dlaczego wybrali swoją szkołę, jakie są ich największe sukcesy związane z nauczanym zawodem oraz o planach na przyszłość. Zastanawiali się również nad działaniami realizowanymi przez szkoły, które pomagają im w przygotowaniu się do podjęcia pracy w przyszłym zawodzie.

Poprzez udział  uczniów ZSP w cyklicznych spotkaniach Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego, szkolni doradcy ZSP  chcą „wyjść” poza szkołę. Forum sprzyja budowie lokalnej sieci współpracy uczniów z różnych szkół na rzecz popularyzacji i rozwoju idei całożyciowego poradnictwa kariery oraz tworzyć warunki do wymiany przez młodzież z różnych szkół przykładów „dobrych praktyk” z organizacji i realizacji doradztwa zawodowego. Aktywny udział uczniów w Forum przyczyni się do doskonalenia ich umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Za realizacją takiego podejścia przemawia przede wszystkim fakt, że pozostałe zadania w projekcie, związane z propagowaniem idei doradztwa edukacyjno-zawodowego, mają charakter „zamknięty”, gdyż ograniczają się do prowadzenia działań na rzecz uczniów określonej szkoły, w której odbywa się kształcenie zawodowe.

Dodatkowo Forum jest dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych z różnych szkół miejscem umożliwiającym zapoznanie się z dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego.


OGÓLNOPOLSKA AKCJA „POZYTYWNA UWAGA”

Krzysztof bił się z kolegą, Ewa rozmawiała na lekcji, Paweł używa wulgaryzmów na lekcji – to klasyka z uczniowskich uwag. Młodzież dostaje w nich niemal wyłącznie negatywne komunikaty. Czas to zmienić!

Ruszyła ogólnopolska akcja „Pozytywna Uwaga”, która ma otworzyć nauczycieli, rodziców i uczniów na życzliwe opinie dotyczące sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Pomysłodawczyni akcji, Pani Anna Zapał, zachęca nauczycieli i rodziców do mądrego chwalenia uczniów. „Niech nasze dzieci idą w świat przekonane, że nawet jak nie mają czerwonego paska, to są w czymś dobre.” – mówi.

„Nauczyciele najczęściej korygują i napominają. W konsekwencji dzieci czują, że nie są w stanie sprostać ich oczekiwaniom. To powoduje ciągłe napięcia w kontaktach między rodzicami, nauczycielami i dziećmi. Zmiana jest możliwa, jeśli nauczymy się kierować uwagę na pozytywne strony, na sukcesy, nawet te najdrobniejsze.” – podkreśla dr Magdalena Śniegulska, psycholog i wykładowczyni Szkoły Edukacji PAFW i UW, partnera akcji. Otrzymanie pozytywnej uwagi od nauczyciela – oficjalnej, wpisanej do dzienniczka czy e-dziennika – będzie dla ucznia świetną motywacją do dalszych starań i lepszego zachowania.

Organizatorzy i wspierający ich eksperci przygotowali wiele materiałów o tym jak mądrze chwalić, inspirują historiami – materiały można znaleźć na stronie pozytywnauwaga.pl i w mediach społecznościowych: #pozytywnauwaga (FB, Instagram).

Jak nauczyciele i szkoły mogą dołączyć do „Pozytywnej Uwagi”? To proste – wystarczy na stronie pozytywnauwaga.pl wypełnić formularz i pochwalić się uwagami przekazanymi w listopadzie za pośrednictwem e-dziennika lub tradycyjnego dzienniczka. Mogą one dotyczyć zarówno sukcesów edukacyjnych – choćby najmniejszych – jak i zachowania. Uwagi od ulubionych nauczycieli zgłaszać mogą także uczniowie i ich rodzice.

 (Źródło: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)

Skip to content