Dla ucznia i rodzica RADA RODZICÓW

Zebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca  Justyna Marciniak
Zastępca  Wojciech Kolański
Skarbnik  Wojciech Nowak
Sekretarz  Malwina Furmanowska
Członek  Hanna Antkowiak
Członek  Anna Kubiszewska
Członek  Jakub Dratwiak
Członek  Wiesława Górczyńska

Skład komisji rewizyjnej:

Daria  Grabiec
Ewelina Chwalińska-Dyszkant

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

1. 05.10.2022 r.
2. 16.11.2022 r.
3. 22.02.2023 r.
4. 13.04.2023 r.
5. 31.05.2023 r.

Wszystkie zebrania odbywają się w środy o godz. 18:00

Składka na Radę Rodziców wynosi 50zł/rok, a wpłat dokonywać można na konto Rada Rodziców Zespołu Szkół Politechnicznych

SBL w Śremie 17 9084 0003 0000 1172 2000 0001. Dokonując wpłat podać należy imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której

uczęszcza.

Skip to content