Dla ucznia i rodzica RADA RODZICÓW

Rada Rodziców ZSP 2023/2024

Skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca Justyna Marciniak
Zastępca Wojciech Kolański
Skarbnik Wojciech Nowak
Sekretarz Agnieszka Marciniak
Członek Malwina Furmanowska
Członek Patrycja Malicka
Członek Karolina Naskrent
Członek Wiesława Górczyńska

Skład komisji rewizyjnej:

Daria  Grabiec
Ewelina Chwalińska-Dyszkant

Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

1. 27.09.2023 r.

2. 15. 11.2023 r.

3. 17.01.2024 r.

4. 10.04.2024 r.

5. 05.06.2024 r.

 

Wszystkie zebrania odbywają się o godz. 17.30.


Składka na Radę Rodziców wynosi 50 zł na rok szkolny. Wpłat dokonywać można u wychowawców lub na konto

Rady Rodziców Zespołu Szkół Politechnicznych

SBL w Śremie 17 9084 0003 0000 1172 2000 0001.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Skip to content