Rekrutacja Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH


TERMINARZ REKRUTACJI  na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram rekrutacji do Technikum nr 3 >>SPRAWDŹ

Harmonogram rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 >>SPRAWDŹ


Kandydaci do technikumszkoły branżowej składają wnioski na stronie

https://powiatsremski.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Informacja dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia

Kandydaci na pracowników młodocianych, których pracodawcy zrzeszeni są w Cechu, zobowiązani są do dostarczenia wymaganych dokumentów do Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie w celu podpisania umowy o pracę.

Więcej informacji na  http://srem.icech.pl/wiadomosc,rekrutacja-podpisywanie-umow-o-prace-w-celu-przygotowania.html.


Pytania w zakresie rekrutacji można kierować na adres

rekrutacja.zsp@onet.pl


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych >> tutaj

 

Skip to content