Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

(o terminach i formie informują wychowawcy poszczególnych klas)

 

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele.

 

Skip to content