Dla ucznia i rodzica Zebrania i konsultacje

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

II PÓŁROCZE

od 8 do 11 kwietnia 2024 r. wg wolnych sal

(o terminach i formie informują wychowawcy poszczególnych klas)


TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

 Podczas konsultacji w szkole obecni są wszyscy nauczyciele.

23 maja 2024 r. (czwartek) 

Ponadto nauczyciele dostępni są w terminach podanych

w zakładce Dla ucznia i rodzica › Dostępność nauczycieli ZSP.

Skip to content