Dla ucznia i rodzica Dostępność nauczycieli ZSP

W miesiącu maju i czerwcu nauczyciele dostępni są dla rodziców i uczniów
po uzgodnieniu terminu (e-dziennik, telefonicznie)

Skip to content