Praktyki Informacje kierownika praktyk

Kierownik Szkolenia Praktycznego pan Jacek Stawiński dyżuruje w szkole w:

13.00 – 18.15 Poniedziałek
11.00 – 14.00 Wtorek 8.00 – 11.00 kontakty z zakładami pracy
08.00 – 11.00 Środa 11.00 – 15.00 kontakty z zakładami pracy
08.00 – 13.00 Czwartek
09.00 – 12.00 Piątek 12.00 – 15.00 kontakty z zakładami pracy

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE/PRAKTYKI ZAWODOWE

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  I RODZICÓW

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

Podstawą funkcjonowania ucznia na praktyce jest podpisana umowa!

Powinna zostać podpisana od 1 września między uczniem-pracownikiem młodocianym i pracodawcą, w obecności rodziców. Do umowy załącza się stosowne załączniki –porozumienie ze szkołą, informację o nadzorze praktyk oraz RODO. Jeśli umowa zostaje podpisana w Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie, to szkoła otrzyma jej kopię. Jeśli umowa podpisana jest u pracodawcy nie zrzeszonego w cechu, uczeń dostarcza tę umowę niezwłocznie do sekretariatu szkoły, kierownika praktyk lub wychowawcy.

Wszelkie przepisy (dotyczące urlopów, wynagrodzenia itp.) uczeń i rodzic znajdą na stronie szkoły www.zsp-srem.pl w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA/INFORMACJE KIEROWNIKA PRAKTYK  lub na stronie Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie (http://srem.icech.pl/) lub Izby Rzemieślniczej w Poznaniu (http://www.irpoznan.com.pl/).

Kierownik Szkolenia Praktycznego przyjmuje i udziela informacji w godzinach dyżurów.

 TECHNIKUM NR 3

Uczniowie odbywający praktyki w pracowniach szkolnych nie podpisują żadnych umów. W klasach pierwszych zostały przeprowadzone wstępne, ogólne szkolenia BHP, oraz szkolenia stanowiskowe bezpośrednio w pracowniach z ich opiekunami.

Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się wg następującego planu :

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Jacek StawińskiFORMULARZ OCENY  Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

/TECHNIKUM I SZKOŁA BRANŻOWA/

FORMULARZ OCENY 2023 pobierz


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

/DLA KLASY III SZKOŁY BRANŻOWEJ/

FORMULARZ ŚWIADECTWA 2023 pobierz


FORMULARZ OCENY MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

                                                        FORMULARZ OCENY DLA WSZYSTKICH KLAS 2023 pobierzREGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 2022/2023


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

Linki do strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu:

1. Nauka zawodu – prawa i obowiązki ucznia:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-ucznia.html.
2. Wykaz prac wzbronionych młodocianym:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,wykaz-prac-zabronionych-mlodocianym.html.
3. Egzamin czeladniczy:
    http://www.irpoznan.com.pl/strona,egzamin-czeladniczy-1.html.
4. Prawa i obowiązki mistrza szkolącego:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,prawa-i-obowiazki-mistrza-szkolacego.html
5. Wzór druku umowy o naukę zawodu w rzemiośle:
http://www.irpoznan.com.pl/strona,druk-umowy-o-prace.html.
Skip to content