Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

28
Marzec
Wystawienie ocen proponowanych w klasach IV technikum
29
Marzec
Konsultacje z rodzicami
od 17:00 do 18:00
30
Marzec
Wyniki
egzaminów zawodowych
6
Kwiecień
Wiosenna przerwa świąteczna
od 6 IV do 11 IV 2023
24
Kwiecień
Ostateczny termin wystawienia
ocen w klasach maturalnych
do godz. 12.00
25
Kwiecień
Rada Pedagogiczna
klasyfikacyjna
kl. IV
28
Kwiecień
Pożegnanie
Maturzystów
g. 13.00
1
Maj
Od 1 V do 26 V 2023
praktyka zawodowa dla klas
3 TG, 3 TF, 3 TT, 3 TB, 3 TS
2
Maj
Dzień wolny
od zajęć
dydaktycznych
4
Maj
Egzamin maturalny z języka polskiego (dzień wolny
od zajęć w technikach)
5
Maj
Egzamin maturalny z matematyki (dzień wolny
od zajęć w technikach)
24
Maj
Konsultacje z rodzicami
od 17:00 do 18:00

 

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2022/2023 w ZSP

 

Dla uczniów Technikum nr 3:                                                           Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 09 czerwca 2023 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 04 marca 2023 r.


Dodatkowe informacje w roku szkolnym  2022/2023 w ZSP

I półrocze:    1.09.2022-20.01.2023
II półrocze:   23.01.2023-23.06.2023

dla klas IV technikum:
I półrocze:    1.09.2022-16.12.2022
II półrocze:   19.12.2022-28.04.2023

Ferie zimowe: 30.01-12.02.2023 r.

Skip to content