Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

23
Sierpień
Egzaminy poprawkowe z matur godz. 9:00


25
Sierpień
Egzamin poprawkowy z
- języka polskiego - sala 23 godz. 8:00
- języka niemieckiego - sala 21 godz. 8:00
26
Sierpień
Egzamin poprawkowy z
- matematyki - sala 3 godz. 8:00
- matematyki - sala 10 godz. 8:00
- chemii - sala 11 godz. 8:00
- biologii - sala 11 godz. 8:00
29
Sierpień
Egzamin poprawkowy z
- historii - sala 21 godz. 8:00
- technologii fryzjerstwa - sala 10 godz. 8:00
- bezpieczeństwa pracy - sala 10 godz. 8:00
- technologii napraw poj. samoch. - sala 10 godz. 8:00
- podstaw konstrukcji maszyn - sala 10 godz. 8:00
- języka angielskiego - sala 23 godz. 8:00

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2021/2022 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:                                                                Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 17 czerwca 2022 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 05 marca 2022 r.


Dodatkowe informacje w roku szkolnym  2021/2022 w ZSP

I półrocze:    1.09.2021-4.02.2022
II półrocze:   7.02-24.06.2022

dla klas IV technikum:
I półrocze:    1.09.2021-10.12.2021
II półrocze:   13.12.2021-29.04.2022

Ferie zimowe: 17.01-30.01.2022

Skip to content