Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

4
Maj
Od 04 V do 29 V praktyka miesięczna dla klas 2 TGg, 2TFg, 2TTg, 2TBg, 2TSg
4
Maj
Egzaminy maturalne
od 04 do 18 maja 2021
24
Maj
Od 24 maja do 18 czerwca praktyka miesięczna klasy 3 TT
31
Maj
Od 31 maja do 25 czerwca praktyka miesięczna dla klas 2TGp, 2TFp, 2TTp, 2TBp, 2TSp
24
Maj
Ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen końcowych
25
Maj
Zebrania z rodzicami on-line
od 25 do 28 maja
4
Czerwiec
Dzień wolny od zajęć
(odpracowany 6 marca)
25
Czerwiec
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

mmm

a

 

a

a

a

a

sDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2020/2021 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 04 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 06 marca 2021 r.

Skip to content