Dla ucznia i rodzica Harmonogram pracy szkoły

25
Czerwiec
Koniec roku szkolnego
2020/2021
24
Sierpień
Egzaminy maturalne poprawkowe
godz. 9.00
25
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
JĘZYK ANGIELSKI
środa, godz. 8.00
sala nr 21
25
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
INFORMATYKA
środa, godz. 8.00
biblioteka
25
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1 D, 2 Hg, 2 Kg
środa, godz. 8.00
sala gimnastyczna
26
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
WYCHOWANIE FIZYCZNE
2 Bp
czwartek, godz. 11.00
sala gimnastyczna
26
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
MATEMATYKA
czwartek, godz. 8.00
sala nr 10 i 11
26
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
czwartek, godz. 11.00
sala nr 10
26
Sierpień
Egzaminy poprawkowe
JĘZYK POLSKI
czwartek, godz. 8.00
sala nr 2

mmm

a

 

a

a

a

a

sDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym  2020/2021 w ZSP

Dla uczniów Technikum nr 3:

Dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3:

Ustalono, że 04 czerwca 2021 r. będzie dniem wolnym po wcześniejszym odpracowaniu 06 marca 2021 r.

Skip to content