Z życia ZSP Aktualności

Wstęp do wampiriady
25 marca 2024

Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi, istniejące od 1994 roku  reaktywuje swoją działalność.

W tym celu  zaprosiliśmy przedstawicieli śremskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Odlewnik” w Śremie, wśród których dawcami są nasi absolwenci.

Spotkanie 22 marca rozpoczęła dyrektor Wisława Frydryszak, a trójka zaproszonych gości: Elżbieta Michalska, Arkadiusz Gasik i Agata Maciejewska w ciekawej formie przybliżyła ideę oraz zasady krwiodawstwa. Jeden z prelegentów, absolwent  Technikum Gastronomicznego z 2009 roku, który do  tej pory oddał 44 litry krwi, opowiedział o swojej historii. Ciekawie również wyglądała wizualizacja oddanej ilości  krwi.

Goście pokazali swoje odznaki i zachęcali do rozpoczęcia oddawania krwi wraz z ukończeniem 18 lat, a zainteresowani uczniowie otrzymali ulotki informacyjne. To spotkanie początkuje dalszą współpracę oraz  intensywniejsze działania  na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa i działalności szkolnego klubu HDK.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośrednio kontaktu z opiekunkami koła: Aleksandrą Jaskułą, Magdaleną Wojtkowiak i Anną Nowak.

Planowana jest kolejna prezentacja dla uczniów pozostałych starszych klas, bowiem oddawać krew mogą tylko osoby pełnoletnie. Oddawanie krwi jest honorowe, ale są też pewne profity.

 I Ty możesz uratować komuś życie.

Skip to content