Z życia ZSP Aktualności

Uczniowie ZSP to także Młodzieżowi Liderzy Zdrowia
28 maja 2015

Dnia 27 maja 2015r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie zorganizowano warsztaty Młodzieżowych Liderów Zdrowia w tematyce HIV/AIDS. Szczególnym celem spotkania było szerzenie wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem środków uzależniających oraz uzupełnianie wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV i AIDS, niebezpieczeństw związanych z używaniem tzw. „dopalaczy”.
Szkolenia przygotowują przede wszystkim do działalności w środowisku lokalno-rodzinnym, szkole czy w wśród znajomych. W szkoleniu uczestniczyły uczennice z klasy 1. technikum gastronomiczno – turystycznego.

Skip to content