Z życia ZSP Aktualności

Tapicer zawsze potrzebny!
24 lutego 2016

Nasza szkoła od lat kształci dobrych fachowców pożądanych na rynku pracy. Każdy znajdzie u nas możliwość zrealizowania swoich zawodowych pasji. Kształcimy przyszłych sprzedawców, fryzjerów, krawców, tapicerów oraz w wielu innych zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Dzięki współpracy z zakładami pracy nasi uczniowie zdobywają  wiedzę i umiejętności niezbędne do zaistnienia na rynku pracy.

W środę 24 lutego niecodzienną okazję do poszerzenia swojej wiedzy branżowej mieli uczniowie klas I, II i III, kształcący się w zawodzie tapicer w firmie Leopol-Meble w Zbrudzewie. W ramach zajęć praktycznych wyjechali do Wągrowca, aby zapoznać się z funkcjonowaniem otwartej w czerwcu 2015 roku nowoczesnej firmy tapicerskiej POLINOVA, zatrudniającej ponad 1000 pracowników i 49 uczniów. Wyjazd odbył się na koszt zakładu. W ciągu trzygodzinnej prezentacji fabryki zapoznano uczniów ze specyfiką pracy poszczególnych działów, organizacją wytwarzania oraz wyposażeniem przedsiębiorstwa.

Przyszłych tapicerów zafascynował wysoki stopień skomputeryzowania produkcji. W  wyjazdowym wzbogacaniu wiedzy zawodowej towarzyszyli im nauczyciele praktycznej nauki zawodu z firmy Leopol-Meble oraz kierownik szkolenia praktycznego ZSP.

Skip to content