Z życia ZSP Aktualności

Szkolni pielgrzymi
17 kwietnia 2018

Za kilka dni pożegnamy absolwentów naszych techników, a jednym ze zwiastunów ostatniego etapu ich drogi w naszej szkole była tradycyjna wizyta czwartoklasistów najpierw w Krakowie i Częstochowie, a w  dniu 13 kwietnia 2018r. grupa 15 uczniów z klasy IV TGT odbyła pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Celem wycieczki było kształtowanie postaw i zachowań w miejscach kultu religijnego oraz integracja grupy uczniowskiej.

Wyjazd do Lichenia był również formą dziękczynienia za czteroletnią edukację w technikum, a uczestnicy pielgrzymki wyrazili swoje podziękowania przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

Uczniowie podziwiali stworzone przez ojców Marianów sanktuarium Trzeciego Tysiąclecia, w którym Bazylika zaskoczyła maturzystów swym ogromem i przepychem.  Wsłuchiwali się również w bicie największego dzwonu w Polsce. Było to spotkanie z historią, architekturą i sztuką naszej ojczyzny.

Z pewnością warto tu zajrzeć, jeśli nie pielgrzymkowo, to turystycznie.

Skip to content