Z życia ZSP Aktualności

Szkoła pamięta!
31 października 2019

To akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcająca młodzież do podejmowania różnorodnych działań upamiętniających ważne postaci lub wydarzenia. Nasza szkoła włączyła się w nią bardzo aktywnie. Pamiętając o bohaterze wolności, zapalając znicz i składając kwiaty, społeczność ZSP 18 października uczciła pamięć ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął męczeńską śmiercią.
W kolejnych dniach młodzież ZSP wspólnie z opiekunami poszczególnych klas udała się na cmentarze – komunalny i parafialny. Pielęgnując pamięć o osobach cenionych oraz zasłużonych, uczniowie odwiedzili groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły, porządkowali opuszczone, zaniedbane mogiły oraz zapalali znicze. Znicze ZSP uczniowie zapalili również przy pomniku Dobosza, który znajduje się w parku miejskim,  przy grobie Powstańców Wielkopolskich, którzy polegli w czasie walk w 1919 r. oraz przy pomniku upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich, który mieści się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych.
W czas zadumy, kiedy w szczególny sposób pamiętamy o tych, którzy odeszli na zawsze, wprowadziła społeczność szkolną prezentacja przygotowana w holu  szkoły upamiętniająca zmarłych nauczycieli i uczniów naszej placówki.

Dziękujemy młodzieży za kultywowanie tradycji, pielęgnowanie pamięci o historii regionu oraz za chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych.

Skip to content