Z życia ZSP Aktualności

„Przedsiębiorczy absolwent na rynku pracy”
6 kwietnia 2017

Uczniowie naszej szkoły kończący w tym roku naukę w technikum i zasadniczej szkole zawodowej 5 kwietnia wzięli udział w forum  „PRZEDSIĘBIORCZY ABSOLWENT NA RYNKU PRACY”.

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Śremie przedstawili uczniom ZSP możliwości, z których mogą skorzystać młode osoby do 24 roku życia w momencie wejścia na rynek pracy, m. in. ofertę bezpłatnych i niskopłatnych szkoleń w MCK OHP oraz ofertę projektów unijnych umożliwiających podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (staż).

Uczniowie zapoznani zostali również z możliwościami jakie zaoferować może im Zakład Doskonalenia Zawodowego w Śremie czy Powiatowy Urząd Pracy. Od pośrednika pracy MCK uzyskali informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz na temat dostępnych ofert zatrudnienia. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu przybliżył młodzieży tematykę prawa pracy, w tym szczególnie umów o pracę. 

Uczestnicy spotkania wzięli również udział w konkursie wiedzy  „Co wiesz o Elektronicznym Centrum Aktywizacji Młodzieży?” Zwyciężczynią została Agnieszka Zagórska, która otrzymała zestaw gadżetów promujących ECAM (m. in. powerbank, pendrive’a).

Nasi uczniowie otrzymali tego dnia w pigułce wiedzę, która pozwoli im być bardziej świadomymi i przedsiębiorczymi absolwentami na rynku pracy.

Skip to content