Z życia ZSP Aktualności

Powiatowy Rzecznik Konsumenta w ZSP
2 marca 2016

Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum obsługi turystycznej i technikum gastronomicznego uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta – Panią Lucyną Bykowicz, którą 1 marca gościliśmy w naszej szkole.

Celem wizyty pani rzecznik było poszerzenie wiedzy uczniów ZSP na temat praw konsumenta. Młodzież uzyskała informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.

Pani Lucyna Bykowicz przybliżyła informacje dotyczące regulacji prawnych, które weszły w życie 25 grudnia 2014 roku, posługując się przy tym wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Udzieliła także uczniom wielu życiowych wskazówek, np.  jak radzić sobie w sytuacjach,  gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwanych funkcji. Nie zabrakło również informacji branżowych, np. dotyczących tabeli frankfurckiej służącej do określania odszkodowania w usługach turystycznych.

Ucząc się podstaw działalności gospodarczej w każdym zawodzie ważne jest łączenie teorii z praktyką, a cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta, które odbywają się w naszej szkole,  są jednym z elementów realizacji tej zasady.

Skip to content