Z życia ZSP Aktualności

„Poetyckie prezenty”
12 października 2019

Akcja społeczno-kulturalna pod hasłem „Podaruj wiersz” została przeprowadzona w naszej szkole 9 października br. Tym samym przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego przedsięwzięcia, którym zawiaduje Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową. Celem akcji była popularyzacja poezji.  Osoby biorące udział w tym wydarzeniu kulturalnym odręcznie przepisywały wybrany przez siebie, dowolny wiersz i ofiarowywały go temu, dla kogo mógł być on ważny.

W naszej szkole “poetyckie prezenty” zostały umieszczone na tablicy na I piętrze oraz w sali A i tym samym ofiarowane wielu odbiorcom.  Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, a jak wynika z dostarczonych tekstów, najbardziej wśród nich są popularni poeci współcześni, szczególnie Wisława Szymborska.

Skip to content