Z życia ZSP Aktualności

„PODAROWALI KROPLĘ NADZIEI”
26 marca 2017

Pierwszy tydzień wiosny (20-24 marca) upłynął nam pod znakiem krwiodawstwa.

W poniedziałek 20 marca liczna grupa uczniów ZSP udała się oddać krew w krwiobusie, który stanął przy komendzie śremskiej policji. Wśród nich byli stali krwiodawcy oraz kilku, którzy oddali krew po raz pierwszy.

W ramach programu promującego humanitarną ideę honorowego oddawania krwi w czwartek 23 marca w auli ZSP odbyła się konferencja zorganizowana przez śremskich absolwentów Akademii Liderów Społecznych. Gościliśmy wieloletnich krwiodawców: Jana Faberskiego ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej z Warszawy oraz Jerzego Zielińskiego z Klubu Dawców Krwi PCK „Lubonianka” z  Lubonia.

Młodzież wysłuchała prelekcji na temat krwiodawstwa, po której każdy mógł wykonać pamiątkowe zdjęcia na tle symbolicznej “ścianki” promującej projekt „Podaruj kroplę nadziei”. Uczniowie otrzymali również gadżety,  w tym bransoletki z informacją o ich grupie krwi. 

Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji powiększy się grono krwiodawców z ZSP, świadomych tego, jak cenna jest każda kropla krwi.

Skip to content