Z życia ZSP Aktualności

List gratulacyjny dla ZSP
5 kwietnia 2015

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przesłała list gratulacyjny i podziękowanie za wyszkolenie nowej kadry czeladników. Po analizie egzaminów zawodowych Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przesłała na ręce dyrektora ZSP w Śremie list gratulacyjny w którym napisano: „Wyniki uzyskane podczas egzaminu czeladniczego potwierdzają najwyższy poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych absolwentów przygotowanych przez Państwa Szkołę. Wierzymy, że uzyskane przez nich kwalifikacje zawodowe przyczynią się do uzyskania satysfakcjonującej pracy”.
Uznanie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz wysoka zdawalność egzaminów zawodowych na poziomie technikum potwierdzają wysoki poziom kształcenia w naszej szkole.

Skip to content