Z życia ZSP Aktualności

„Kwalifikacje dla każdego”
8 grudnia 2023

Stały postęp naukowo – techniczny oraz szybko zmieniające się technologie wymuszają również określone zmiany w zawodach. Ważne jest śledzenie zachodzących przemian w gospodarce i na rynku pracy, by móc się dopasować i znaleźć swoje miejsce. Aby nie stracić swojej atrakcyjności zawodowej warto zainteresować się możliwościami doskonalenia zawodowego korzystając z różnych form uczenia się: edukacji formalnej, pozaformalnej i samodzielnego uczenia się.

Na lekcjach doradztwa zawodowego w dniu  4. i 6. grudnia uczniowie klasy 3A i 3 TFG przekonali się, że ukończenie szkoły branżowej I stopnia, czy też technikum stwarza wiele możliwości dalszego kształcenia.

Szkolni doradcy zawodowi wspomagają plany rozwoju kariery zawodowej swoich uczniów przy wykorzystaniu niestandardowych pomocy dydaktycznych pozyskanych w projekcie dotyczącym rozwijania kompetencji  w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez zapoznanie ich z systemem edukacji Polsce oraz  Polską Ramą Kwalifikacji i zgodnych z nią możliwości uzupełnienie wykształcenia. Zapewniają również, że po każdym etapie kształcenia istnieje możliwość zrobienia dodatkowych kursów i szkoleń, które mogą wzmacniać pozycję na rynku pracy.

Doradcy szkolni wskazują na nowe formy kształcenia na polskim rynku edukacyjnym, którymi są kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) skierowane do osób powyżej 18. roku życia. KKZ stanowią sposób na zdobycie nowego zawodu lub uzupełnienia wykształcenia i umiejętności. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia średniego oznacza zdobycie pełnego zawodu tj. zdobycie technika w danym zawodzie.

Więcej o PRK oraz źródła przydatnych linków w zakładce  Doradztwo Zawodowe.

Skip to content