Z życia ZSP Aktualności

Grudzień miesiącem pamięci o Patronie Szkoły
13 stycznia 2019

Każdego roku uczniowie ZSP uczestniczą w projekcie promującym wiedzę i pamięć o Powstańcach Wielkopolskich, a młodzież klas pierwszych zwiedza muzea. W roku bieżącym w wycieczkach do muzeum w Lusowie i w Poznaniu w dniach 19 i 20 grudnia 2018 r. brały udział klasy 1 TFT i 1 TS oraz 1 TB i 1 TG.

Szkolną ławkę uczniowie zamienili na powstańczy okop, a lekcje z nauczycielami na spotkanie z przewodnikiem muzeum. Było ciekawie i inspirująco, a wiedza o Patronach szkoły sama “wchodziła” do głowy.  Obraz przebiegu Powstania Wielkopolskiego uczniowie  mogli  odtworzyć wraz z przewodnikiem w muzeum w Lusowie, który obszernie opowiadał o powstańczej rzeczywistości i szeregowych powstańcach. My zapamiętamy ich jako bohaterów. Mogliśmy poczuć atmosferę tamtych grudniowych dni 1918 roku.

Dnia 27 grudnia w 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczciliśmy pamięć Powstańców. Tradycyjnie spotkaliśmy się na uroczystościach pod pomnikiem Śremskiego Dobosza. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie naszej szkoły, dla których Patroni szkoły: Powstańcy Wielkopolscy zawsze będą wzorem postaw i obywatelskiego działania. Podczas dalszej części obchodów 100. rocznicy Powstania Zespół Szkół Politechnicznych był godnie reprezentowany przez nasz poczet sztandarowy.

Skip to content