Z życia ZSP Aktualności

Edukacja Prawna-„Prawa konsumenta w życiu codziennym”
8 listopada 2023

Szkolni doradcy zawodowi ZSP mając na względzie rozwój różnych kompetencji swoich uczniów, oferują im udział  w rozmaitych zajęciach.

Jednym z nich był cykl spotkań, odbywających się we wrześniu i październiku, z Panią Joanną Kuraś, pełniącą funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Śremie. Ten event miał na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej młodzieży z klasy II i III technikum turystycznego oraz klasy II gastronomicznego.

Pani Kuraś wyjaśniła młodzieży, czym jest  umowa sprzedaży i jakie są jej najistotniejsze elementy oraz podpowiedziała, co można zrobić w sytuacji, gdy zakupiony przez nas towar okaże się wadliwy. Wytłumaczyła również, kim jest przedsiębiorca i wskazała, czego może domagać się konsument od sprzedawcy z tytułu rękojmi – zwrotu, obniżenia ceny, a może wymiany towaru? Na wszystkie te i inne pytania uczniów udzielała odpowiedzi.

Nasz gość, który  jest również radcą prawnym, korzystając ze swojej znajomości prawa i doświadczenia zawodowego,  poruszyła różne zagadnienia prawne, m.in. prawa konsumenta w życiu codziennym.

Współpraca z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów jest już na stałe wpisana w program edukacyjny naszej szkoły.

Skip to content