Z życia ZSP Aktualności

„Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu”
1 października 2018

Pod takim hasłem 27 września 2018 roku odbyła się II edycja Młodzieżowego Forum skierowanego dla szkół branżowych oraz techników uczestniczących w projekcie “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4TBS. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent pan Jacek Jaśkowiak.

Przedstawiciele ZSP bardzo ciekawie opowiadali o działaniach realizowanych w naszej szkole, a zwłaszcza o ogromnym znaczeniu możliwości nauki w pracowniach szkolnych, o idei promowania zawodu w lokalnych przedsiębiorstwach, o łamaniu własnych granic i budowaniu wiary w siebie. Nadmieniali także o dużej roli pozytywnego wsparcia nauczycieli w dochodzeniu do klasy mistrzowskiej.

Nasi delegaci wzięli również aktywny udział w panelu dyskusyjnym związanym tematycznie z rolą doradztwa zawodowego zaznaczając, że poradnictwo kariery daje sposobność większej świadomości wejścia na rynek pracy.

Celem takich inicjatyw jest popularyzacja wśród uczniów potrzeby całożyciowego poradnictwa kariery i przedsiębiorczych postaw poprzez przedstawienie dobrych praktyk w doradztwie zawodowym.

Skip to content