Z życia ZSP Aktualności

“Zwolnieni z teorii” w ZSP
5 maja 2018

Po raz pierwszy w naszej szkole realizujemy projekt społeczny „Zdrowa przyszłość”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Rafał Wenzel,  uczeń klasy pierwszej Technikum Gastronomicznego, pasjonat sztuk walki oraz dobry „nauczyciel” swojego brata Dawida, z którym urzeczywistnia  projekt.

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada projektów społecznych powstała w 2014 r., by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo.

W ramach olimpiady uczniowie mają za zadanie zorganizować prawdziwy projekt społeczny, korzystając ze wsparcia nowoczesnej metody nauczania – platformy internetowej www.zwolnieniezteorii.pl.

Każdy projekt, zgłaszany do konkursu, przechodzi przez cztery kolejne etapy. Najpierw Inicjacja, w wyniku której powstaje szkic działań w ramach projektu, główne założenia i cele do osiągnięcia. Podczas następującego później Planowania uczestnicy muszą określić, gdzie i w jakim terminie będą realizować swoje zadania, kto będzie w nie zaangażowany oraz jakich środków potrzebują. Ponadto jest to czas, gdy można skorzystać z pomocy mentorów w celu rozwiania wątpliwości co do realizacji projektu. Kolejną fazą jest Realizacja – czas, by zrealizować wszystkie wcześniejsze założenia i być może jeszcze je rozwinąć. W ramach Zakończenia – uczestnicy muszą opracować omówienie swojego pomysłu i zaprezentować efekty pracy, a także określić, jak wiele osób skorzystało z inicjatywy.

Założeniem projektu Rafała jest motywowanie rówieśników do stawiania sobie celów w życiu i  ich realizacji, motywowanie do nie poddawania się mimo różnych niepowodzeń. Przypomina również jak niszczący wpływ mają używki  na przyszłość każdego człowieka. Swój cel realizuje poprzez liczne spotkania, prelekcje oraz eventy z młodzieżą powiatu śremskiego.

Rafał to osoba mająca w sobie mieszankę wybuchową  składników – kreatywności, odwagi i konsekwencji . To tacy ludzie robią przełomowe rzeczy.

Skip to content