Z życia ZSP Aktualności

Zgłębiali wiedzę o patronie szkoły
22 listopada 2015

Tradycją naszej szkoły stał się wyjazd uczniów klas pierwszych do muzeów powstania wielkopolskiego w Poznaniu i Lusowie. W tym roku w wycieczce wzięli udział uczniowie czterech klas: I TB, I TFT, I TG i I TS. W piątek 20 listopada liczna grupa młodych ludzi zwiedziła Muzeum Powstania Wielkopolskiego na Starym Rynku w stolicy Wielkopolski. Poznali tam lepiej postać pierwszego dowódcy powstania – majora Stanisława Taczaka, przeszli przez okopy, w jakich podczas I wojny światowej Polacy walczyli o wolną Ojczyznę, mogli wysłuchać telefonicznej relacji wojennej i powstańczej, jeśli tylko odebrali telefon – eksponat ciekawej wystawy. Mogli też z zapałem godnym ucznia ZSP sprawdzić swoją wiedzę o patronach szkoły. Po wyjściu z muzeum znaleźli kolejne ślady pamięci o powstańcach – Pomnik Ułanów przy ul. Ludgardy i Bazar, w którym zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski. W Lusowie, kolejnym muzeum, które zwiedzili tego dnia, nasi uczniowie zgłębili wiedzę o drugim dowódcy powstania – gen. Józefie Dowbor-Muśnickim. Trzy sale z bogatą ekspozycją stały się interesującym miejscem badania historii patronów Zespołu Szkół Politechnicznych.

Dla uczniów klas pierwszych była to z pewnością niecodzienna lekcja historii o patronie szkoły, którą niedawno wybrali jako miejsce swojego kształcenia. A patron zobowiązuje!

Skip to content