Z życia ZSP Aktualności

Zajęcia praktyczne – od 19 IV tylko klasy III technikum i branżowej szkoły wracają na praktyki
16 kwietnia 2021

Zajęcia praktyczne – przedłużono zawieszenie zajęć do 25 kwietnia br. 

z wyjątkiem klas III branżowej szkoły  i  III technikum

 

Zajęcia praktyczne uczniów szkół branżowych u Pracodawców, jak i uczniów technikum – realizowanych zarówno w szkolnych pracowniach, jak i u Pracodawców, zawieszone zostały 29 marca br. 

Zawieszenie to zostaje przedłużone do 25 kwietnia, z wyjątkiem klas III technikum oraz klas III szkoły branżowej, które od 19 kwietnia wracają na zajęcia praktyczne.

Pozostałe klasy na razie nie uczęszczają na zajęcia praktyczne do 25 kwietnia br.

Klasy  III technikum, kończące ten rok szkolny egzaminami z kwalifikacji, wracają do pracowni szkolnych, ale zgodnie z obostrzeniami covidowymi. O szczegółach podziału grup poinformują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

Uczniowie klas III szkoły branżowej  – pracownicy młodociani wracają do Pracodawców, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego oraz o ile u danego pracodawcy ze względu na sytuację epidemiologiczną nie występują zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu.

Więcej na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie: 

 http://srem.icech.pl/wiadomosc,przedluzenie-praktyczna-nauka-zawodu-i-mlodociani-pracownicy-nie.html

                                                                                                                         

                                                                                                                           Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSP Śrem

                                                                                                                                                     Jacek Stawiński

Skip to content