Z życia ZSP Aktualności

Z architekturą za pan brat…
3 października 2021

Piękna pogoda ostatniego tygodnia września i dobre humory sprzyjały uczniom klas trzeciej i czwartej technikum budowlanego, którzy 30 września br. zwiedzali i podziwiali zespół pałacowo-parkowy w Śmiełowie. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się przyszłych budowlańców z zabytkiem znakomitej klasy architektury pałacowej i jego renowacją.  Uczniowie podziwiali konstrukcję  pałacu, jego elementy architektoniczne, wnętrza historyczne, które są dziełem Stanisława Zawadzkiego, uznanego warszawskiego architekta wojskowego. Oprócz przepięknej architektury, uczestnicy wycieczki zwiedzili również muzeum Adama Mickiewicza, poznali jego życiorys oraz historię związaną z pobytem wieszcza w Śmiełowie i Wielkopolsce. Spacer po parku pałacowym do pomnika poety zrobił na uczniach duże wrażenie. W drodze powrotnej natomiast dużą atrakcją turystyczną miała być przeprawa promowa przez Wartę w miejscowości Dębno, ale niestety akurat odbywała się przerwa w przewozach.

Wycieczka była ciekawym urozmaiceniem w procesie dydaktycznym i przyczyniła się do poszerzania wiedzy historycznej i zawodowej przyszłych budowlańców.

Skip to content