Z życia ZSP Aktualności

Wznowienie zajęć praktycznych od 26 kwietnia, praktyki zawodowe od 4 maja 2021
23 kwietnia 2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

 

Od 26 kwietnia br. wznowione zostaną wszystkie zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i obostrzeniami covidowymi. O szczegółach podziału grup poinformują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia  wracają na zajęcia praktyczne u Pracodawców w pełnym wymiarze, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Praktyki zawodowe klas II technikum po gimnazjum realizowane będą od 4 do 28 maja 2021 roku.  Sporządzone umowy pozostają ważne, tylko Pracodawcy zostaną poinformowani o przesunięciu terminu.

Więcej na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej:

http://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie:

http://srem.icech.pl/wiadomosc,powrot-mlodocianych-pracownikow-do-zajec-praktycznych.html

 

Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSP Śrem

                                                                                                                                                              Jacek Stawiński

Skip to content