Z życia ZSP Aktualności

Wyedukowani budowlańcy
10 grudnia 2016

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klasy IV Technikum Budowlanego zgłębiali tajniki prowadzenia własnej firmy. W ramach przedmiotu działalność gospodarcza w budownictwie odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami śremskich instytucji.

Pani Milena Filipowska z Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie przeprowadziła dla naszej młodzieży szkolenie na temat podejmowania działalności gospodarczej w budownictwie (07.12.16). Przedstawiła przyszłym absolwentom informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy, zwracając uwagę na duże zapotrzebowanie na usługi budowlane. Omówiła także czynności umożliwiające założenie firmy remontowo-budowlanej oraz sposoby wsparcia młodych osób rozpoczynających własną działalność.

Przydatne przyszłym absolwentom informacje przekazały także podczas kolejnego szkolenia pracownice Urzędu Skarbowego w Śremie (06.12.16). Zapoznały one uczniów z różnymi formami opodatkowania, wskazały ich zalety i wady, przedstawiły formularze podatkowe. Uczniowie otrzymali także odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczania podatków przy prowadzeniu własnego biznesu.

Natomiast wskazówki na temat aktywnego poszukiwania pracy tegoroczni absolwenci otrzymali od pani Agaty Szulczewskiej z Młodzieżowego Centrum Kariery (30.11.16), która przedstawiła uczniom także zasady prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Z kolei pracownica Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Małgorzata Pawlak (15.11.16), przybliżyła uczniom tematykę składek płaconych przez przedsiębiorców oraz zarejestrowała przyszłych absolwentów na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Wierzymy, że dzięki odbytym szkoleniom absolwenci Technikum Budowlanego pewniej wkroczą w kolejny etap ich zawodowej drogi, jako pracownicy lub właściciele swoich firm.

Skip to content