Z życia ZSP Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
21 czerwca 2019

Po wyczerpującym roku nauki 19 czerwca uczniowie naszej szkoły uroczyście zakończyli rok szkolny 2018/2019.

Uroczystość odbyła się tradycyjnie na boisku szkolnym. Gratulacje i życzenia bezpiecznych i udanych wakacji całej społeczności szkolnej życzyła dyrektor szkoły pani Wisława Frydryszak oraz Członek Zarządu Powiatu pan Wojciech Świdurski. Podczas uroczystego apelu Pani Dyrektor wręczyła wraz  z wychowawcami  świadectwa z wyróżnieniem 23 uczniom, a uczniowie, którzy  reprezentowali szkołę w konkursach rangi ogólnopolskiej, okręgowej i wojewódzkiej, zdobywając wysokie lokaty lub pracowali na rzecz szkoły i lokalnego środowiska, niosąc pomoc potrzebującym otrzymali wyróżnienia i nagrody. Uczestnicy projektu Erasmus+ otrzymali certyfikaty potwierdzające udział, które w imieniu niemieckiego partnera wręczyła pani dyrektor i koordynator projektu pani Aleksandra Jaskuła.

Swoim podopiecznym gratulowali także wychowawcy, którzy po raz ostatni w mijającym roku szkolnym spotkali się ze swoimi wychowankami, aby podsumować 10 miesięcy pracy, wręczyć im świadectwa promocyjne oraz życzyć udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Dzień ten był wyjątkowy dla uczniów  klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 zgromadzonych w auli, którzy z rąk dyrektora ZSP i wychowawców po trzech latach nauki otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor szkoły pani Wisława Frydryszak oraz Starosta pan Zenon Jahns w swoich słowach skierowanych do obecnych, zwrócił uwagę na rolę szkolnictwa zawodowego, wysoką jakość i tradycje kształcenia w naszej szkole.

Siedmioro uczniów otrzymało z rąk pani Dyrektor świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne.
Wyróżnieni zostali też uczniowie, którzy uzyskali w bieżącym roku szkolnym sukcesy zawodowe rangi ogólnopolskiej, a pracodawcy otrzymali listy gratulacyjne. Byli wśród nich:

  • Jolanta Kołacka – Zakład Gastronomiczny Dolsk,
  • Grażyna Płóciennik – Pensjonat “Cztery Korony”,
  • Tadeusz Orpel – Zakład Elektroinstalacyjny Śrem,
  • Marta Wojtysiak – Zakład Fryzjerski.

Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach szkolnych i organizowanych przez OHP, nagrody i dyplomy wręczyły uczniom przedstawiciele Śremskiego Hufca Pracy pani Małgorzata Kleczewska i pani Paulina Tromska.  Młodsi koledzy pożegnali absolwentów krótkim programem artystycznym.

Wzruszenie towarzyszyło zarówno uczniom, którzy dziękowali słowami i kwiatami swoim nauczycielom, jak i wychowawcom żegnającym uczniów.

Absolwentom naszej szkoły życzymy im, aby zawód, który będą wykonywać przynosił im jak najwięcej satysfakcji, a uczniom słonecznych, bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia 2 września!

Skip to content