Z życia ZSP Aktualności

Uroczysta inauguracja roku szkolnego
4 września 2018

W poniedziałek 03 września 2018 roku społeczność Zespołu Szkół Politechnicznych rozpoczęła nowy  rok szkolny. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Starosta Powiatu Śremskiego pan Zenon Jahns, członek zarządu Powiatu pan Wojciech Świdurski, przedstawiciele Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków PKS Warszawa: pani Ewa Rubach i pan Czesław Kozioł oraz przedstawiciel pracodawców pan Adam Wawrzyniak. Podczas uroczystości pani dyrektor powitała uczniów, gości i grono pedagogiczne  życząc udanego roku szkolnego. Podkreśliła też, że z początkiem roku szkolnego szkoła rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Erasmus+” zatytułowanego. “Praktyki Erasmus+zapewniają utrzymać najwyższy poziom kształcenia zawodowego” . W ramach projektu grupa 30 uczniów  w zawodach technik usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej wyjedzie do Niemiec na 4 tygodniowe praktyki “. W imieniu całej społeczności ZSP pani dyrektor podziękowała staroście śremskiemu za finansowe wsparcie, dzięki któremu powstało przy naszej szkole wielofunkcyjne boisko z siłownią zewnętrzną. Starosta śremski pan Zenon Jahns wraz z dyrektorem szkoły panią Wisławą Frydryszak przecięli wstęgę oficjalnie otwierając boisko.
Podczas apelu nie zabrakło również chwili zadumy nad losami Polaków, którzy 79 lat temu przeżyli grozę czasu wojny. Szkolny zespół muzyczny wykonał piosenkę: “Dziś idę walczyć Mamo”, a uczennica klasy 2TGF wiersz Agnieszki Osieckiej: “Nim wstanie dzień”.
Po części oficjalnej wychowawcy klas spotkali się ze swoimi podopiecznymi na pierwszym spotkaniu po wakacjach. Wrzesień – chociaż nadal słoneczny – jest jednak pierwszym miesiącem nowego roku wytężonej, szkolnej pracy, która oby była owocna dla nas wszystkich!

Skip to content