Z życia ZSP Aktualności

Uczyliśmy się ratować życie
18 marca 2016

Udzielanie pomocy przedlekarskiej to obowiązek każdego człowieka. Takie motto przyświecało szkoleniu, które odbyło się 17 marca 2016 roku w auli ZSP.

Kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w prelekcji i ćwiczeniach praktycznych prowadzonych przez panią Ilonę Pawlak ze Śremskiej Grupy Nieustannych Optymistów „Krówka Mała” i pana Krzysztofa Tomaszewskiego z powiatowej komendy policji. Pani Ilona omówiła cały algorytm działania w przypadku niewydolności krążeniowo – oddechowej oraz pokazała na fantomie sposób postępowania w przypadku zasłabnięcia. Każdy z uczestników szkolenia mógł „uratować życie” wykonując ćwiczenia z zastosowaniem fantoma. Uczniowie otrzymali karty ICE (In Case of Emergency), na których mogą zapisać swoje imię i nazwisko oraz numery telefonów do 3 osób powiadamianych w razie nagłego wypadku. Karty te zawierają także informacje przypominające podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

Nasi uczniowie nie po raz pierwszy uczestniczyli w takim szkoleniu, jednak ćwiczeń nigdy za wiele. Warto trenować te umiejętności, aby być przygotowanym w każdej chwili do uratowania komuś życia.

Skip to content