Z życia ZSP Aktualności

To już 140 lat!
22 listopada 2017

Szkolnictwo zawodowe w Śremie ma już 140 lat!

Jako najstarsza placówka w powiecie, kształcąca pokolenia fachowców różnych branż, uczciliśmy ten fakt 21 listopada podczas Jubileuszu Szkolnictwa Zawodowego w Śremie, który odbył się w auli naszego Zespołu Szkół Politechnicznych pod honorowym patronatem Starosty Śremskiego Pana Zenona Jahnsa oraz Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Śremie Pana Stanisława Michałowicza.

Na uroczystość przybyli m. in. przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz instytucji związanych z kształceniem zawodowym, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i komendanci służb mundurowych.  

Podczas gali przypomnieliśmy historię kształtowania się śremskiego szkolnictwa zawodowego. Ukazaliśmy także transformację naszej szkoły, zmieniające się warunki lokalowe i dydaktyczne oraz  dawną i obecną ofertę edukacyjną. Uczniowie ZSP w widowiskowy sposób zaprezentowali gościom niektóre z zawodów proponowanych przez naszą placówkę. Dla gości wystąpił absolwent szkoły Jarosław Wiśniewski, wyśmienity saksofonista, szlifujący swój talent na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Jubileusz był doskonałą okazją do refleksji nad dawnym oraz współczesnym kształceniem zawodowym. Temat ten podjęli w swoich przemówieniach dyrektor szkoły Wisława Frydryszak, starosta śremski Zenon Jahns oraz przedstawiciel przedsiębiorców Małgorzata Stencel-Kaczmarek.

Punktem kulminacyjnym obchodów było zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą i pracodawcami w ramach przygotowania zawodowego uczniów. Dyrektor szkoły Wisława Frydryszak oraz przedstawiciele firm podpisali listy intencyjne potwierdzające zamierzenia obu stron w zakresie kreowania nowoczesnego i efektywnego kształcenia zawodowego.

Dyrektor Frydryszak podziękowała także przedstawicielom organów i instytucji współtworzących ze szkołą szkolnictwo zawodowe: Starostwu Powiatowemu i Cechowi Rzemiosł Różnych, firmie Polwell i Inter Cars.

Lata dobrego funkcjonowania naszej szkoły pokazały, że w edukację zawodową warto inwestować. Wykształciliśmy absolwentów realizujących się nie tylko na lokalnym rynku pracy. Wielu z nich prowadzi dziś swoje zakłady, spełnia swoje zawodowe pasje.

Wierzymy, że podjęta przez naszą szkołę inicjatywa rozszerzenia współpracy z pracodawcami przyniesie pożądane owoce i przyczyni się do wyedukowania kolejnych pokoleń fachowców, którzy z powodzeniem odnajdą swoje miejsce na współczesnym rynku.

Skip to content