Z życia ZSP Aktualności

„The Human Desire for Exploration…
8 czerwca 2024

… Odkrycia,  odwieczne  dążenie ludzkości.” to projekt edukacyjny, który skierowany został do uczniów klas branżowych. Na lekcjach języka angielskiego w miesiącu maju, wybrane klasy drugie szkoły branżowej realizowały ten właśnie projekt edukacyjny.

Tematem przewodnim projektu były wielkie odkrycia geograficzne, a zadania projektowe dostarczały wiedzy oraz kształciły umiejętności niezbędne podróżnikom. Projekt oparty był na metodzie stacji edukacyjnych, które były cztery. Poszczególne stacje zawierały materiały i zadania w języku angielskim nawiązujące do wielkich odkryć geograficznych, ich przyczyn i skutków, sylwetek wielkich odkrywców oraz instrukcji posługiwania się mapą, skalą i współrzędnymi GPS.

Ta nowa metoda nauczania jest nie tylko atrakcyjna dla uczniów, ale również bardzo skuteczna.

Skip to content