Z życia ZSP Aktualności

TECHNIKUM NR 3 – SREBRNA SZKOŁA 2018
17 lutego 2018

Nasze Technikum nr 3 znalazło się w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018.

12. LOKATA W WOJEWÓDZTWIE i 166. W KRAJU

Miejsce wśród najlepszych techników w województwie i Polsce  to z pewnością powód do radości dla Zespołu Szkół Politechnicznych, który od lat potwierdza, że można ambitnie kształcić przyszłych fachowców. Jest to powód do dumy nie tylko dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej oraz uczniów ZSP, ale także władz powiatu śremskiego, dbających o właściwe warunki nauczania w podległej placówce.

Nasza szkoła kojarzona niegdyś tylko ze kształceniem na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej od lat rozwija się. Jest to zasługą nie tylko kadry pedagogicznej, ale także uczniów, którzy zmotywowani przez swoich nauczycieli wspinają się na szczyty swoich możliwości.

Technikum nr 3 znalazło się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych dzięki wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych, wyższej niż zdawalność w okręgu.

SESJA CZERWIEC 2017 r.

Zdawalność: w ZSP  91,4%; w okręgu (wszystkie kwalifikacje) zdawalność  75%

Lp. Kwalifikacja / Technika   Przystąpiło Zdało Świadectwo otrzymało Zdawalność w ZSP

Zdawalność

w okręgu*

cz. pisemna cz. praktyczna
1 B.33   Technikum budowlane 3TB 9 9 9 9 100% 68,2%
2 M.12  Technikum samochodowe 3TS 17 17 17 17 100% 79,7%
3 T.6      Technikum gastronomiczne 3TG 13 13 13 13 100% 92,3%
4 T.13   Technikum turystyczne 3TT 11 11 9 9 82% 72,6%
5 A.19   Technikum fryzjerskie 3TF 5 5 5 5 100% 96,8%
Razem 55 55 53 53 96%

 

Od lat wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w naszej szkole są wyższe od średniej zdawalności w kraju, czy województwie, co świadczy o dobrym przygotowywaniu uczniów do wykonywania zawodu.

Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2018 Technikum nr 3 zawdzięcza także sukcesom młodzieży osiąganym w olimpiadach. Nie jest tajemnicą, że od lat najlepsi uczniowie Technikum Budowlanego z ZSP stają się finalistami i laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (w zeszłym roku szkolnym laureatami tejże olimpiady zostali: Joanna Wachowicz, Beata Wachowicz, Szymon Kaźmierski).

W ranking PERSPEKTYW zostały wzięte pod uwagę także wyniki zdawalności egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, z których uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych mogą być także zadowoleni.

CZY WIERZYĆ RANKINGOM?

To nie przypadek, że Technikum nr 3 zostało uhonorowane znakiem SREBRNEJ SZKOŁY 2018 za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. Już w latach poprzednich zajmowało coraz lepsze lokaty. A tym razem jako jedyne technikum powiatu śremskiego znalazło się wśród najlepszych w kraju i otrzymało tytuł  SREBRNEJ SZKOŁY 2018.

Można wierzyć rankingom lub nie, ale z pewnością ranking miesięcznika edukacyjnego PERSPEKTYWY jest wiarygodnym źródłem informacji. Do jego sporządzenia wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół (protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej).

TECHNIKUM NR 3 W ZSP W ŚREMIE – TU WARTO SIĘ UCZYĆ!

Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauką w SREBRNEJ SZKOLE 2018 do zwiedzenia placówki i rozmowy z kadrą pedagogiczną oraz dyrektorem szkoły. Warto osobiście przekonać się, że uczniowie przygotowują się do przyszłej pracy zawodowej w dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych, które są modernizowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb nauczania.

Zespół Szkół Politechnicznych kształci w następujących kierunkach:

  • technik budownictwa,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik obsługi turystycznej,
  • technik przemysłu mody

oraz we wszystkich zawodach w Branżowej Szkole I Stopnia.

Tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2018  to najlepsza rekomendacja Zespołu Szkół Politechnicznych, placówki która nie tylko dba o bardzo dobre wyniki nauczania, ale także atmosferę pracy.

W tej szkole nie da się nudzić! Tu warto się uczyć!

 

Skip to content