Z życia ZSP Aktualności

Szkolny SKS
13 grudnia 2020

Już od kilku lat nasza szkoła realizuje zajęcia w  ramach programu  Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” pod tradycyjnym hasłem „Szkolny Klub Sportowy”.

Uczniowie mogą dwa razy w tygodniu uczestniczyć w zajęciach z różnorodnych dyscyplin.  Są to  dwa rodzaje zajęć. Zajęcia doskonalące z  zakresu piłki siatkowej, piłki koszykowej i tenisa stołowego odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej. Natomiast zajęcia z mniej popularnych dyscyplin: pétanque (boole), kręgle, strzelanie z kbks-u i wiatrówki, ostatnio też łucznictwo, odbywają się na śremskich terenach przeznaczonych do tego typu dyscyplin. Wielu uczniów z ochotą bierze udział w zajęciach. W okresie pandemii, niestety, liczbę uczestników trzeba było zmniejszyć dostosowując do wymagań sanitarnych, ale zajęcia  odbywają się regularnie.

Na rok 2021 szkoła również złożyła akces do programu i liczymy, że będzie nadal realizowany.

Skip to content