Z życia ZSP Aktualności

Szkolenia z MCK
21 września 2018

Uczniowie klasy 4TB w ramach przedmiotu działalność gospodarcza w budownictwie uczestniczyli w dniach 12 i 19 września 2018 roku w szkoleniach prowadzonych przez panią Agatę Szulczewską – pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery.

Spotkania dotyczyły aktywnych metod poszukiwania pracy, prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych i zachowań podczas rozmów kwalifikacyjnych. Uczniowie byli zachęcani do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez udział w rozmaitych kursach i szkoleniach przeprowadzanych w MCK dla młodych osób poszukujących pracy.

Uzyskane na tych szkoleniach informacje niewątpliwie będą przydatne absolwentom Technikum Budowlanego już wkrótce przy wyborze dalszej drogi zawodowej.

Skip to content