Z życia ZSP Aktualności

Święto Edukacji
14 października 2015

W dniu 14 października, jak co roku, nauczyciele i pracownicy szkół obchodzili swoje święto. Z tej okazji w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się Powiatowe Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli m. in. Starosta Śremski pan Zenon Jahns; Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu pani Wioleta Jastrząbek; Sekretarz Powiatu pani Dominika Fornalik oraz zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych.

Starosta Zenon Jahns w swoim wystąpieniu podkreślił, że edukacja odgrywa bardzo istotną rolę w życiu młodego człowieka, dlatego organ prowadzący śremskie szkoły ponadgimnazjalne  nadal będzie zapewniał należyte środki na naukę uczniów w dobrze wyposażonych placówkach.  Podziękował także dyrektorom i nauczycielom za trud pracy  pedagogicznej, wysoki poziom kształcenia, życząc wytrwałości w życiu zawodowym i osobistym.

Ważnym elementem obchodów  było wręczenie Nagród Starosty Śremskiego dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli. Wśród nagrodzonych znalazły się: pani Wisława Frydryszak – dyrektor naszej szkoły oraz pani Małgorzata Smektała – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Dyrektorzy poszczególnych szkół uhonorowali zasłużonych nauczycieli Nagrodami Dyrektora. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie ZSE.

Skip to content