Z życia ZSP Aktualności

„Słuchać i usłyszeć innych”
28 listopada 2018

W ramach kontynuacji współpracy z KULCZYK FOUNDATION, szkolni doradcy zawodowi otrzymali do dyspozycji unikalne scenariusze zajęć warsztatowych, które w atrakcyjny sposób kształtują kompetencje społeczne a w szczególności te związane z empatią i wchodzeniem w relacje z innymi. Głównym celem takich  lekcji jest pomoc uczniom w lepszym poznaniu siebie, swoich emocji, wartości i motywacji, a także zrozumienie emocji, uczuć, niepokojów i potrzeb innych ludzi.

Zeszyt zawiera scenariusze warsztatów poświęconych rozwijaniu umiejętności przydatnych w debatowaniu oraz propozycje tematów debat. Młodzież przy ich pomocy uczy się m.in. radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi, stawiania właściwych pytań, precyzyjnego wrażania własnych opinii oraz poszanowania dla odmiennego zdania rozmówców. Podczas debat uczniowie mają szansę wypowiedzieć się na ważkie tematy, poczuć się pewniej w dyskusji oraz podzielić się swoimi wątpliwościami. Dzięki temu każdy uczeń zyskuje możliwość poznania puntu widzenia innych osób, a przez to lepszego ich zrozumienia. Ostatecznym efektem przeprowadzonych  lekcji według proponowanych scenariuszy będzie większa otwartość i tolerancja wśród młodzieży, jak również większa chęć i umiejętność rozładowania napięć poprzez konstruktywną rozmowę.

Skip to content