Kierunki kształcenia TECHNIKUM TURYSTYCZNE

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Fascynuje Cię piękno świata i natury?  Marzysz o podróżach?
Spróbuj odnaleźć swoją przyszłość w naszej szkole!
turyści Z nami nauczysz się:

  • organizowania działalności turystycznej,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów,
  • udzielania informacji turystycznej,
  • prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki,
  • stosowania przepisów prawa dotyczących turystyki.

Możesz znaleźć zatrudnienie:

  • w biurach podróży, hotelach, pensjonatach agroturystycznych,
  • w ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekrecyjnych,
  • przy obsłudze ruchu turystycznego.

Możesz pracować m. in. jako promotor turystyki, pilot wycieczek, przewodnik, organizator imprez turystycznych i rekreacyjnych.

Zawód/symbol Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

422104

(K1) HGT.07 Planowanie imprez i usług turystycznych
(K2) HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych
Skip to content