Kierunki kształcenia TECHNIKUM BUDOWLANE

TECHNIK BUDOWNICTWA
Fascynuje Cię architektura i branża budowlana?
Spróbuj odnaleźć swoją przyszłość w naszej szkole!

Z nami nauczysz się:

Możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • biurach projektowych i kartograficznych,
  • inspektoratach nadzoru budowlanego,
  • przedsiębiorstwach budowlanych i wykonawczych,
  • przemyśle materiałów budowlanych.

Możesz pracować m. in.  jako kierownik budowy, architekt, kosztorysant, logistyk firm budowlanych, właściciel firmy ogólnobudowlanej.

budowlanka
Zawód/symbol Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

TECHNIK BUDOWNICTWA

311204

(K1) BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
(K2) BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Skip to content