Z życia ZSP Aktualności

“RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
8 marca 2023

Takie hasło towarzyszyło prelekcji w auli szkolnej, która odbyła się dnia 7 marca 2023r. i dotyczyła tematu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaproszony gość – aspirant, kierownik jednostki Policji w Książu Wlkp. – Mateusz Snela podzielił się doświadczeniem jako honorowy dawca krwi i szpiku. Pan Mateusz Snela pierwszy raz oddał szpik kostny w 2015 roku ratując ludzkie życie, za co otrzymał odznakę “Dawca Przeszczepu” w kwietniu 2016 roku.
W trakcie prelekcji uczniowie dyskutowali z zaproszonym gościem na temat możliwości i przeciwwskazań do zgłoszenia się jako potencjalni dawcy. Dowiedzieli się również jak przebiega procedura oddania krwi i szpiku.
Nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie, dlatego oddając cząstkę siebie możemy uratować innego człowieka. Spotkanie młodych ludzi z panem Mateuszem Snelą miało na celu zachęcenie ich do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz podkreślenie wkładu dobrowolnych i nieodpłatnych dawców krwi.
Prelekcja odbyła się przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Śremie.

Skip to content