Z życia ZSP Aktualności

„Przedsiębiorczy absolwent na rynku pracy”
29 marca 2019

To hasło zajęć, w jakich uczestniczyli  28 marca 2019 roku uczniowie z kilku klas kończących w tym roku szkołę.

Gośćmi tego wydarzenia byli przedstawicieli takich instytucji jak:  MCK – Młodzieżowe Centrum Kariery, Państwowa Inspekcja Pracy oraz szkolni doradcy zawodowi. Uczniowie, po krótkim przypomnieniu  działalności MCK,  otrzymali informacje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz odbyciu stażu pracy  przez przyszłych absolwentów. Specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, prowadzący część spotkania „Poznaj swoje prawa – nie daj się wkręcić”, w czasie rozmowy z młodzieżą przekazywał informacje i wyjaśniał wątpliwości dotyczące praw pracownika. Uczulił przyszłych uczestników rynku pracy m. in.  na to  aby selekcjonowali branże, wybierali firmy, które mają kulturę pracy polegającą na stałych formach zatrudnienia.

Tematyka poruszana na tym spotkaniu będzie kontynuowana na zajęciach z Podstaw przedsiębiorczości oraz  spotkaniach ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Cykliczność organizowania tego wydarzenia przez szkolnych doradców zawodowych i pedagoga szkolnego,  którzy mając na uwadze, że zawodowa przyszłość zaczyna się już w szkole, ma na celu przyczynić się, po zakończeniu nauki, do lepszego startu w pracy zawodowej naszych absolwentów.

Skip to content