Z życia ZSP Aktualności

Pożegnanie maturzystów
4 maja 2022

Uroczystość zakończenia nauki w Technikum nr 3 dla absolwentów z 2018-2022 odbyła się w piątkowe przedpołudnie 29 kwietnia br.  W tym roku mury naszej szkoły opuściło 75 abiturientów, spośród których 10 odebrało świadectwa z wyróżnieniem.

Gratulacje i ciepłe słowa skierowała do uczniów dyrektor szkoły Wisława Frydryszak, a przewodnicząca Rady Rodziców Violetta Lempaszak podziękowała wszystkim pracownikom za ich pracę oraz poświęcenie. Dyrektor ZSP wręczyła listy pochwalne najlepszym tegorocznym absolwentom, natomiast rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali od pani dyrektor listy gratulacyjne.

Świadectwa ukończenia Technikum nr 3 wręczyli abiturientom wychowawcy oraz dyrektor szkoły. Nauczyciele i wychowawcy nagrodzili m. in. uczniów, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz brali udział w różnorodnych konkursach.  

W programie artystycznym młodsze koleżanki i koledzy wystąpili z utworami muzycznymi oraz filmem pt. “Na jednej z gwiazd” inspirowanym książką ” Mały Książę”.

Po długim weekendzie majowym rozpoczynają się dla absolwentów egzaminy maturalne.

Życzymy powodzenia!

Skip to content