Z życia ZSP Aktualności

Pożegnaliśmy absolwentów szkół średnich
29 kwietnia 2019

Kolejne pokolenie absolwentów 26 kwietnia 2019 r. opuściło mury Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

Atmosfera była gorąca, nie tylko ze względu na wysoką temperaturę powietrza. Bo nie da się bez emocji zamknąć pewnego etapu życia. Pożegnaniu towarzyszyły wzruszenia, refleksje, podziękowania oraz życzenia.

Gratulacje złożyli uczniom dyrektor szkoły Wisława Frydryszak oraz wicestarosta Piotr Ruta podkreślając m. in. wysoką zdawalność egzaminów zawodowych oraz życzą im pomyślności w dorosłym życiu.

Dyrektor ZSP wręczyła listy pochwalne najlepszym tegorocznym absolwentom. Otrzymali je:  Karolina Mucha i Andżelika Leśniak z klasy IV TFT za wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz Patryk Jarczyński z klasy IV TB za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły podczas olimpiady budowlanej. Karolina Mucha i Andżelika Leśniak dostały świadectwa z paskiem. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali od pani dyrektor listy gratulacyjne.

Świadectwa ukończenia Technikum nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wręczyli abiturientom wychowawcy oraz dyrektor szkoły. Nauczyciele i wychowawcy nagrodzili m. in. uczniów, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz brali udział w różnorodnych konkursach.  

Koledzy i koleżanki z klas III obdarowali absolwentów symbolicznymi prezentami oraz przygotowali humorystyczny filmik, którego bohaterami byli niektórzy czwartoklasiści oraz nauczyciele wzięci w krzyżowy ogień pytań. Absolwenci technikum mogli także powspominać swój pobyt w szkole oglądając pokazy zdjęć dokumentujące ich lata nauki.

Prezent w postaci ostatniego występu podarowali nauczycielom członkowie szkolnego zespołu z klasy IV TB, którzy przez cztery lata swoim profesjonalnym graniem uświetniali muzyką na żywo szkolne uroczystości.

W imieniu maturzystów grono pedagogiczne pożegnali przedstawiciele klasy IV TG.

Ze świadectwami w dłoniach absolwenci udali się do klas na ostatnie, wzruszające spotkania z wychowawcami.

Jako kolejne pokolenie zapisali się w historii Zespołu Szkół Politechnicznych już na zawsze. Pokoleniowa zmiana warty dokonała się podczas przekazania opieki nad sztandarem nowemu podchorążemu.

W maju czekają absolwentów egzaminy maturalne.

Życzymy połamania piór!

 

Skip to content