Z życia ZSP Aktualności

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w ZSP
6 lutego 2019

4 lutego 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta p. Panią Lucyną Bykowicz pt. „Świadomy konsument”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich technikum obsługi turystycznej oraz technikum gastronomicznego i samochodowego. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.

Pani Lucyna Bykowicz przybliżyła informacje na temat regulacji prawnych, posługując się przy tym wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Udzieliła również wskazówek jak radzić sobie w sytuacjach,  gdy zakupiony towar nie spełnia oczekiwanych funkcji.

Ucząc się podstaw działalności gospodarczej w każdym zawodzie ważne jest łączenie teorii z praktyką. Cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta są jednym z elementów realizacji tej zasady.

Skip to content