Z życia ZSP Aktualności

Porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów
24 stycznia 2018

Jak ważne dla każdego jest bycie świadomym konsumentem przekonali się 19 stycznia uczniowie klas pierwszych technikum turystycznego, gastronomicznego i samochodowego, którzy uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta Lucyną Bykowicz.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw klienta. Pani Bykowicz przybliżyła młodzieży nowe regulacje prawne, posługując się wieloma przykładami ze swojej praktyki zawodowej. Ponadto udzieliła wskazówek, jak radzić sobie w sytuacjach,  gdy zakupiony przez konsumenta towar nie spełnia oczekiwanych funkcji. Nie zabrakło również informacji branżowych dotyczących tabeli frankfurckiej służącej do określania odszkodowania w usługach turystycznych.

Ucząc się podstaw działalności gospodarczej w każdym zawodzie ważne jest łączenie teorii z praktyką, a cykliczne spotkania z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta wpisują się  w realizację tej zasady.

Skip to content