Z życia ZSP Aktualności

Olimpijczycy z ZSP
17 marca 2018

W Zespole Szkół Politechnicznych uczniowie zdobywają wiedzę podczas lekcji z przedmiotów zawodowych oraz teoretycznych, którą wykorzystują biorąc aktywny udział w konkursach i olimpiadach.

Do etapu okręgowego XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której tematem były „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”, awansowała dwójka naszych uczniów. W piątek 12 stycznia w  Poznaniu Dawid Poprawski i Artur Jaroć zmierzyli się z zadaniami tego etapu, walcząc o awans do finału, tytuł laureata olimpiady oraz możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką żywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania.

Po raz pierwszy w sali sesyjnej śremskiego starostwa 22 stycznia odbył się II etap I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Założeniem tej olimpiady jest propagowanie wśród młodych ludzi odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa oraz zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. W całej Wielkopolsce do zmagań przystąpiło około 100 uczniów, a wśród nich byli również Marta Pernak z kl. 1 Technikum Budowlanego oraz Maciej Kubiak z kl. 1 Technikum Samochodowego, którzy walczyli o indeks upoważniający do podjęcia studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Z kolei 3 marca odbyły się eliminacje okręgowe  XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Zielonej Górze, w której wzięło udział  37 uczestników z 9 szkół województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nadrzędnym założeniem olimpiady jest promowanie kształcenia w zawodach budowlanych oraz podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z Technikum Budowlanego: Filip Frąckowiak, Patryk Jarczyński i Szymon Szałaga, walcząc o awans do finału, tytuł laureata olimpiady oraz możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W tym samym dniu odbywał się etap okręgowy XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej w Poznaniu, której głównym celem  jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego, zainteresowanie uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji oraz Polski. Naszą szkołę reprezentowała Evelina Grishenko z klasy 2 Technikum Gastronomicznego, walcząc z 50 uczniami z województwa wielkopolskiego o awans do finału oraz możliwość zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

a

a

a

a

a

W czwartek 15 marca Kacper Laskowski z klasy III Technikum Budowlanego i i Wojciech Łagoda z klasy III Technikum Samochodowego uczestniczyli w etapie wojewódzkim V edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii, która odbywała się w Poznaniu. W rywalizacji indywidualnej zmierzyli się z trudnymi pytaniami dotyczącymi najnowszej historii Polski.

Gratulujemy  wszystkim uczestnikom olimpiad, podkreślając ich dużą wiedzę już podczas etapów szkolnych i wysoki poziom podczas etapów okręgowych i wojewódzkich.

Skip to content