Z życia ZSP Aktualności

Od sejmiku średzkiego do parlamentu wolnej Polski
11 czerwca 2015

Uczniowie klas: pierwszych Technikum w ramach projektu Stowarzyszenia ” Warto”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, pod opieką nauczycieli historii przygotowali ciekawą lekcję rozwoju demokracji w Polsce. Szkolna aula zamieniła się 03 czerwca br. w miejsce sejmikowania szlachty wielkopolskiej czyli w plac przed Średzką Kolegiatą. Na ławach przed budynkiem zasiedli, jak w XVI wieku , polscy szlachcice przygotowujący się do sejmu walnego i burzliwie obradowali, jak najlepiej służyć Ojczyźnie. Później wszyscy zebrani uczestnicy projektu i goście wysłuchali mowy posłów polskich w parlamentach państw zaborczych wygłoszonych w wieku XIX, oraz mowy Józefa Becka w sejmie II RP z maja 1939 r. Przedstawienia podsumowała dyr. ZSP- p. Wisława Frydryszak, która zwróciła uwagę na ogromną rolę przygotowania młodzieży do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym kraju. Uczniowie klasy pierwszej technikum oraz ich koledzy z gimnazjów w Zaniemyślu i Kórniku wykazali się dużą wiedzą w teście konkursowym dotyczącym parlamentaryzmu obecnie i w przeszłości. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również gra dydaktyczna, która wymagała od uczestników wykazania się różnymi umiejętnościami.
Zwycięzcy konkursu oraz występujący na auli uczniowie w nagrodę uczestniczyli 15 czerwca 2015r. w wycieczce do Sejmu. Zwiedzanie parlamentu z przewodnikiem, spacer Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem, wizyta w Pałacu Kultury i Nauki- wszystko to dostarczyło uczniom wielu niezapomnianych wrażeń.

Skip to content