Z życia ZSP Aktualności

Nasze „Młode Kadry”
27 kwietnia 2017

Mijają dwa lata od zainaugurowania w Zespole Szkół Politechnicznych programu „Młode Kadry” skierowanego do uczniów klas technikum samochodowego i nauczycieli. W ramach programu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt do obsługi i napraw pojazdów samochodowych, a uczniowie skorzystali ze szkoleń przeprowadzonych przez specjalistów z największych firm branży motoryzacyjnej.

W dniu 21 kwietnia 44 uczniów ZSP uczestniczących w programie otrzymało certyfikaty potwierdzające nabyte podczas szkoleń kwalifikacje i umiejętności, wręczone przez przedstawiciela Firmy Inter Cars Pawła Babraja oraz dyrektora ZSP Wisławę Frydryszak, w obecności przedstawicieli władz samorządowych oraz policji i pracodawców.

Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli Firmy Inter Cars program będzie kontynuowany i będą mogli w nim uczestniczyć uczniowie kolejnych klas. Opracowywane są nowe formy współpracy pomiędzy szkołą i podmiotami branży motoryzacyjnej.

Podsumowanie tej edycji programu „Młode Kadry” w ZSP zakończyło się referatem wygłoszonym przez sierż. szt. Michała Kasprzaka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, stanowiącego istotne przypomnienie z perspektywy rozpoczęcia sezonu motocyklowego.

Skip to content