Z życia ZSP Aktualności

Najlepsi w powiecie śremskim…
18 stycznia 2016

Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych od lat bardzo dobrze zdają egzaminy zawodowe. Jest to zasługa nauczycieli, troszczących się o przyszłość swoich podopiecznych, ale i samych uczniów, którzy zdają sobie sprawę, że dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe to dla nich szansa na szybkie wejście na rynek pracy.

O swoją przyszłość walczyli w czwartek 14 stycznia uczniowie klas czwartych, 3 TB i 3 TS oraz uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz, ślusarz i ogrodnik, którzy zdawali pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W piątek 15 stycznia uczniowie klas czwartych podeszli do egzaminu praktycznego typu D. Kolejne egzaminy z poszczególnych kwalifikacji już w lutym.

Mamy nadzieję, że tegoroczne wyniki egzaminów będą równie wysokie jak w latach ubiegłych, bowiem od lat możemy szczycić się najwyższą zdawalnością egzaminów w powiecie śremskim, wyższą od średniej zdawalności na poziomie techników w kraju i województwie wielkopolskim. Świadczą o tym chociażby poniższe dane opracowane na podstawie wyników egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015:

Średnia zdawalność egzaminu przeprowadzanego na „starych” zasadach

Średnia zdawalność egzaminu przeprowadzanego na „nowych” zasadach

ZSP w Śremie 74,92% 72,39%
KRAJ 68,75% 69,80%

WOJEWÓDZTWO

WIELKOPOLSKIE

71,40% 71,70%

Najlepsi w zeszłym roku okazali się nasi Technicy żywienia i usług gastronomicznych, którzy w 100% zdali egzamin zarówno w „starej” jak i „nowej” formule.

Powodem do dumy jest dla nas także zajęcie wysokich pozycji w ogólnopolskim rankingu techników „Perspektywy 2016”, wg którego  uplasowaliśmy się na  czwartym miejscu w Polsce w zdawalności egzaminów zawodowych  techników gastronomicznych i siódmym miejscu w Polsce w zdawalności techników turystycznych (szczegółowy wykaz na stronie organizatora).

Wysoka jakość kształcenia to nasza dewiza od lat!

Wierzymy, że tegoroczna zdawalność egzaminów będzie równie wysoka.

Skip to content